Proclamarea victoriei lui Iisus

Posts tagged ‘sinucidere’

Ce pot învăţa creştinii din gestul lui Adrian Năstase


Încercarea de sinucidere a lui fostului premier Adrian Năstase a fost o ştire de top în ultima perioadă. Gestul extrem al acestuia a încins discuții aprinse și a fost privit și prezentat din mai multe perspective. Unii dintre comentatori au ajus să afirme că acesta a fost un gest de demnitate, că nefericitul nu a vrut să fie umilit și alte afirmații asemănătoare (și de data aceasta presa a uitat să precizeze apartenența religioasă a celui în discuție; poate că se știe că e dintre majoritari sau poate că ne iubesc pe noi, minoritarii, mai mult?!)

Diferit de ceea ce au spus unii dintre susținătorii nefericitului sau dintre dușmanii acestuia aș vrea să privesc la acest gest din perspectiva creștinului care dorește să învețe din orice lucru, chiar și din gesturi ca cel în discuție.

Din acest gest putem învăța că:

1. Nu este suficient să cunoști teorie dacă nu ești gata să aplici ceea ce cunoști.

Adrian Năstase nu este un novice în cele ale legii. El este doctor în Drept, este profesor universitar de Drept. El a fost om de stat care a creat dreptul într-o anumită perioadă în România și a pretins aplicarea lui. El este omul care știe legea, a aplicat pentru alții legea, i-a învățat pe alții legea. Ce face atunci când este pus în situația să se supună legii? Datorită gestului său știm ce a făcut: a încercat să scape de efectele legii, a încercat să fie deasupra legii. Este aceasta o dovadă de demnitate așa cum, în mod fals, susțin unii? Răspunsul evident al creștinului dar și al omului cu bun simț este: nici pomeneală! Este un gest de lașitate evidentă. Este gestul lui Năstase o modalitate de a scăpa de umilire? Nu cred; gestul său arată cât de mic și de cât slab este!

Ca și creștini trebuie să ne punem această întrebare: este oare suficient să cunoaștem învățăturile Sfintelor Scripturi fără să le aplicăm în mod personal? Răspunsul este un categoric: NU! Si totuși de ce de atât de multe ori trăim diferit de ceea ce știm că este corect? La fel consider că nu este corect ca și învățători ai Cuvântului divin să învățăm pe alții, să-l aplicăm altora, dar când este vorba de noi sau de cei apropiați nouă să ne considerăm mai presus de el.

2. Dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu și nu ai o relație personală cu El nu poți avea speranță.

Adrian Năstase este un om cu influență, cu prieteni sus-puși, cu bani. Este un om școlit, un om de la care nu te aștepți la altfel de gesturi atunci când se confruntă cu situații potrivnice sau chiar nedrepte așa cum le-a numit el.

Având totuși atâtea în comparație cu alții, deși era posibil să execute poate vreo opt luni de închisoare, el nu a avut speranță nici măcar pentru o perioadă atât de scurtă și, în consecință, a vrut să evadeze.

S-a dovedit încă odată cât este de adevărat și actual cuvântul lui Dumnezeu care spune: căci viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui (Luca 12:15) și Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri. (Proverbe 10:28)

Cu siguranță cititorii mei evanghelici îsi pot aminti de mulți credincioși care nu au avut nici bani, nici prieteni sus-puși, nici atâta educație și care au fost condamanați pe nedrept la ani mulți și grei de închisoare și care datorită relației personale cu Dumnezeu și a speranței primită din această relație vie au reușit să iasă vii din temnițe și să mărturisească cât de mare este Dumnezeul lor. Ne putem gândi la unul dintre marii români (Richard Wurmbrand) care a strălucit în urma suferinței nedrepte și care, prin exemplul lui, ne vorbește și astăzi. Ce diferență între omul care are speranță și cel la care îi piere speranța! Ce deosebire între cel ce-I slujește lui Dumnezeu și cel ce nu–I slujește! (Mal.3:18)

Așadar creștinii dar și ceilalți oameni pot învăța din gestul nefericit al  lui Adrian Năstase cel puțin aceste două lucruri:

Cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu nu este același lucru cu aplicarea lui. Dumnezeu ne cere nu doar să cunoaștem Cuvântul ci să ne conformăm viața după acest Cuvânt. Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. (Matei 7:21) și Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri. Căci, dacă ascultă cineva Cuvântul, şi nu-l împlineşte cu fapta, seamănă cu un om care îşi priveşte faţa firească într-o oglindă,şi, după ce s-a privit, pleacă şi uită îndată cum era. Dar cine îşi va adânci privirile în legea desăvârşită, care este legea slobozeniei, şi va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. (Iacov 1:22-25).

Doar având o relație personală cu Dumnezeu prin Iisus Cristos putem face față cu bine chiar și celor mai potrivnice situații; în timpul vieții ni se pot întâmpla multe lucruri dificile și banii, prietenii, educația nu ne pot ajuta, nu ne pot oferi speranță. Însă întotdeauna Dumnezeu ne poate da și speranța și puterea necesare de a continua viața, de a merge înainte indiferent de obstacole, de a fi o mărturie pentru El. În Tine, Dumnezeule, mă încred: să nu fiu dat de ruşine, ca să nu se bucure vrăjmaşii mei de mine! Da, toţi cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi daţi de ruşine: ci de ruşine vor fi daţi cei ce Te părăsesc fără temei. (Psalmul 25:2,3)

Așa să ne ajute Dumnezeu!

 

 

Nor de etichete

Sorin Ovidiu Vîntu

Proclamarea victoriei lui Iisus

Blogul lui Vaișamar

"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy"

Aurel Munteanu - blog

,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” - Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Blogul lui Remus Rasvan

Să nu prețuiti nimic mai mult decât dragostea pentru Hristos!

POPAS PENTRU SUFLET

Cristian Ionescu

CrestinTotal.ro

Traiesc pentru Cristos

TRADUCEREA NOULUI TESTAMENT

„Traducerea este forma cea mai profundă a citirii” - Gabriel Garcia Marquez

Vaisamar

Unseasonable musings for times out of joint

Explicații la Biblie

„Cercetați Scripturile pentru că ele vorbesc despre Mine“

trecând prin anotimpuri

spiritualitate și sănătate

Marius Cruceru

...fără cravată

B a r z i l a i - e n - D a n

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

cALEb (כָּלֵב), robul Regelui său: ISUS

Fiţi binecuvântaţi de Domnul!

Creştinul Azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

orthonews.ro

Proclamarea victoriei lui Iisus

%d blogeri au apreciat: