Proclamarea victoriei lui Iisus

Posts tagged ‘post’

Chemare la post si rugaciune


 
În şedinţa Consiliului Bisericesc al CCP-BDAR din data de 21 septembrie 2016 s-a discutat şi s-a hotărât declararea zilei de 27 octombrie 2016 ca zi specială de post şi rugăciune şi s-a redactat următoarea chemare la post și rugăciune.
Dragi credincioși,
Trăim vremuri dificile, în care se iau decizii deosebit de importante, atât pentru familiile și bisericile noastre, cât și pentru națiunea din care facem parte.
După marea biruință pe care ne-a dat-o Domnul prin revenirea celor 5 copii în familia Bodnariu, ne-am bucurat din nou atunci când Curtea Constituțională a României a declarat constituțional demersul făcut de Coaliția pentru familie, pentru schimbarea Articolului 48 din Constituția României, articol care se referă la căsătorie și familie. Urmează ca Parlamentul României să aprobe referendumul prin care ar urma să se modifice acest articol din Constituție, astfel încât să se specifice faptul că familia are la bază căsătoria liber consimțită „între un bărbat și o femeie” în loc de „între soți”.
Ca oameni credincioși, care ținem foarte mult la valorile creștine, să ne rugăm stăruitor lui Dumnezeu pentru această cauză, să Îl rugăm să dea orice piedică la o parte, să lucreze la inimile celor care decid, pentru ca, astfel, în România, familia să rămână așa cum a fost dintotdeauna, formată din soţ, soţie și copii. O societate formată din familii sănătoase este puternică și binecuvântată de Domnul.
Slovacia și Slovenia, țări care aparțin U.E., ca și România, au rezolvat această problemă. Acest fapt arată că se poate.
Considerând că această problemă este a noastră a tuturor, chemăm bisericile penticostale la rugăciuneși post pentru această cauză. Domnul Isus spunea că: „Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede” (Marcu 9:23), iar Iacov scrie în epistola sa: „Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit” (Iacov 5:16).
Dacă ne smerim și ne rugăm Domnului cu credință, vom obține ceea ce cerem, iar aceasta va fi o mare binecuvântare pentru noi și generațiile următoare.
Ne-am bucura dacă ni s-ar alătura în acest demers și alte biserici evanghelice și toate celelalte biserici creștine din România și Diaspora.
Ziua de 27 octombrie 2016 este declarată zi specială de post și rugăciune pentru această cauză.
Consiliul Bisericesc al Cultului Creștin Penticostal
Sursa:

http://www.cultulpenticostal.ro/comunicate/chemare-la-post-si-rugaciune-2/

Despre post


În timp ce pregătesc predica pentru duminică am dat peste câteva citate despre post. Am decis să le postez socotind că pot fi de folos duhovnicesc cititorilor mei.

Nu falsifica postul, ca să nu pățești ce pățesc cârciumarii. Dacă ei sunt pedepsiți că pun apă în vin, cum vei scăpa oare nepedepsit tu, care falsifici asprimea postului prin mâncări de post pregătite cu multă grijă și artă.– Asterie al Amasei

Dacă voiești să biruiești, postește.- Ambrozie

Cei ce se înfrânează de la mâncare, dar au purtări rele, se aseamănă cu Diavolul, care, deși nu mănâncă nimic, totuși nu încetează să păcătuiască.- Vasile cel Mare

Tu postești? Bine! Dar arată-mi aceasta prin fapte: când vezi un sărac, fia-ți milă de el; de-l vezi pe aproapele tău fericit, nu-l pizmui; tine-ți ochii tăi în stăpânire ca să nu arunce priviri pofticioase și nerușinate. Nu numai gura trebuie să postească, ci și ochii tăi, și urechile tale, și toate mădularele trupului tău … Ochii tăi să postească neuitându-se cu poftă și aprindere. Urechile tale să postească neascultând clevetirile și vorbele rele asupra cuiva. Iar gura ta trebuie să postească, înfrânându-se de la vorbele rele și de la clevetiri.– Ioan Gură de Aur

O burtă groasă nu naște o înțelegere subțire.- Ioan Gură de Aur

Dumnezeu de la început, când a făcut pe om, luându-l, l-a dat îndată pe mâinile postului, când a zis să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului … Dacă în Paradis e trebuincios postul, cu atât mai mult afară din Paradis.– Ioan Gură de Aur

Cea dintâi poruncă dată omului de Dumnezeu în Rai a fost pentru post. Întrucât n-am postit, am fost izgoniți din Rai, de aceea vom posti, ca să intrăm din nou în Rai.– Vasile cel Mare

Îngerii sut păzitorii și paznicii apropiați ai casei celui ce postește.- Asterie al Amasei

Prin post ne putem întoarce din nou în raiul din care am fost scoși pentru plăcerea mâncării.- Ieronim

Dacă nu ți-ai schimbat viața, ce-ți folosește să postești? Schimbarea bucatelor nu ajută la nimic.– Ioan Gură de Aur

Postul n-aduce nici un folos, dacă nu e împreunat cu toate celelalte lucruri: pocăință, rugăciune, citirea Sfintei Scripturi, milostenia și vegherea.- Ioan Gură de Aur

Nici un om care trăiește în desfătare nu ajunge virtuos.- Asterie al Amasei

Câți săraci s-ar putea hrăni datorită fiecărei zile de post.- Augustin

Cel ce se înfrânează de la mâncare, dar de la păcat nu se abate, e ca omul care scoate apă din fântână și o toarnă într-un vas găurit.- Efrem Sirul

Ura și neîmpăcarea sunt păcate mari, în care nici postul, nici rugăciunea, nici milostenia n-ajută la nimic dacă nu ne-am împăcat.- Ioan Gură de Aur

Cel ce leapădă postul nu cunoaște crucea.- Ioan Gură de Aur

Sursa acestor cugetări: Nicolae Moldoveanu, Comori dezgropate- cugetări din vechii scriitori creștini, Casa Școalelor, București, 1997

Nor de etichete

Sorin Ovidiu Vîntu

Proclamarea victoriei lui Iisus

Blogul lui Vaișamar

"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy"

Aurel Munteanu - blog

,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” - Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Blogul lui Remus Rasvan

Să nu prețuiti nimic mai mult decât dragostea pentru Hristos!

POPAS PENTRU SUFLET

Cristian Ionescu

CrestinTotal.ro

Traiesc pentru Cristos

TRADUCEREA NOULUI TESTAMENT

„Traducerea este forma cea mai profundă a citirii” - Gabriel Garcia Marquez

Vaisamar

Unseasonable musings for times out of joint

Explicații la Biblie

„Cercetați Scripturile pentru că ele vorbesc despre Mine“

trecând prin anotimpuri

spiritualitate și sănătate

Marius Cruceru

...fără cravată

B a r z i l a i - e n - D a n

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

cALEb (כָּלֵב), robul Regelui său: ISUS

Fiţi binecuvântaţi de Domnul!

Creştinul Azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

orthonews.ro

Proclamarea victoriei lui Iisus

%d blogeri au apreciat: