Proclamarea victoriei lui Iisus

Posts tagged ‘Penticostali’

Discursul fratelui pastor Moise Ardelean după alegerea ca președinte al CCPR- Arad, 2014


Protestul de la Oradea in sprijinul familiilor de romani care au fost despărțiți de copii in Norvegia 


 

 

 

 

Scrisoarea trimisa de conducerea CCPR președintelui Iohannis- cazul Bodnariu


  

America Latină se află într-un proces de „penticostalizare” a creştinismului, conform unui expert


În timp ce Europa este considerată ca aflându-se deja într-o eră post-creştină, iar în America de Nord secularismul a câştigat importante redute, America Latină se află într-un proces de „penticostalizare” a creştinismului, ce se reflectă în creşterile înregistrate de această confesiune. Penticostalismul este foarte popular în Brazilia şi în America Centrală, aşa cum  explică Andrew…

http://benidradici.com/america-latina-se-afla-intr-un-proces-de-penticostalizare-a-crestinismului-conform-unui-expert/

Pustan la Biserica ” Sion” Graz- sau despre lipsa de rânduiala la unii penticostali romani


  
Sursa: http://www.siongraz.at/home/vladimir-pustan-si-david-lela
Disciplina si disciplinarea bisericeasca sunt învățături biblice care daca nu sunt respectate si aplicate pot conduce la situații dezastruoase pe plan vremelnic dar si etern.

O sa prezint mai jos câteva versete biblice care prezintă invatatura biblica in aceasta direcție.

Matei 18:15-20: 15 Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău. Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş. Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăşi că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.”

Romani 16:17 si 18: „Vă îndemn, fraţilor, să vă feriţi de cei ce fac dezbinări şi tulburare împotriva învăţăturii pe care aţi primit-o. Depărtaţi-vă de ei. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; şi, prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşală inimile celor lesne crezători.”

1 Corinteni 5:1-13: „Din toate părţile se spune că între voi este curvie; şi încă o curvie de aceea care nici chiar la păgâni nu se pomeneşte; până acolo că unul din voi trăieşte cu nevasta tatălui său. Şi voi v-aţi fălit! Şi nu v-aţi mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârşit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru! Cât despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu duhul, am şi judecat, ca şi când aş fi fost de faţă, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. În Numele Domnului Isus, voi şi duhul meu, fiind adunaţi laolaltă, prin puterea Domnului nostru Isus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus. Nu vă lăudaţi bine. Nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată plămădeala? Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştile nostru, a fost jertfit. Să prăznuim, dar, praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimele curăţiei şi adevărului. V-am scris în epistola mea să n-aveţi nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înţeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacomi de bani, sau cu cei hrăpăreţi, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieşiţi din lume. Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice „frate”, totuşi este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Daţi afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela.”

2 Tesaloniceni 3:6-14: „În Numele Domnului nostru Isus Hristos, vă poruncim, fraţilor, să vă depărtaţi de orice frate care trăieşte în neorânduială, şi nu după învăţăturile pe care le-aţi primit de la noi. Voi înşivă ştiţi ce trebuie să faceţi ca să ne urmaţi; căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui; ci, lucrând şi ostenindu-ne, am muncit zi şi noapte, ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înşine o pildă vrednică de urmat. Căci, când eram la voi, vă spuneam lămurit: „Cine nu vrea să lucreze nici să nu mănânce.” Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se ţin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceştia şi-i sfătuim, în Domnul nostru Isus Hristos, să-şi mănânce pâinea lucrând în linişte. Voi, fraţilor, să nu osteniţi în facerea binelui. Şi, dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnaţi-vi-l şi să n-aveţi niciun fel de legături cu el, ca să-i fie ruşine.”

2 Ioan 9-11: „Oricine o ia înainte, şi nu rămâne în învăţătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învăţătura aceasta are pe Tatăl şi pe Fiul. Dacă vine cineva la voi, şi nu vă aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: „Bun venit!” Căci cine-i zice: „Bun venit!”, se face părtaş faptelor lui rele.”

Frații din conducerea Cultului Crestin Penticostal din Romania au constatat in baza unor probe de netăgăduit ca fostul pastor penticostal Ioan (Vladimir)Pustan s-afăcut vinovat de ” abateri grave si repetate de ordin moral si spiritual” si, in consecință, in unanimitate l-au revocat din slujba de pastor si i-au retras orice drept de sluji in vreo biserica aparținătoare a CCPR.

( la momentul apariției Comunicatului am scris despre acesta: https://ioanjoldes.wordpress.com/2015/01/20/comunicatul-consiliului-bisericesc-al-ccpr-revocarea-din-slujba-de-pastor-a-lui-ioan-vladimir-pustan/  )

Ce am constatat eu in toata aceasta perioada: ca unii dintre pastorii diferitelor biserici refuza sa admită ca fostul pastor a fost gasit vinovat de înfăptuirea unor lucruri grave care au condus la aceasta decizie drastică luată de CB al CCPR.

Prin urmare, ei continua sa-l invite pe fostul pastor sa ii învețe pe enoriașii lor pocainta si calea spre Cer.

Eu am câteva întrebări pentru aceștia.

1. Dupa ce carte va ghidați in slujirea dumneavoastră?

2. Daca răspunsul este Biblia, oare n-ați citit in ea despre disciplina si disciplinarea bisericeasca?

3. Daca ati citit, credeți si ati aplicat aceasta invatatura unor enoriași care au greșit si pe care ati vrut sa ii ajutați de ce nu il ajutați si pe fostul pastor Vladimir Pustan?

4. Credeți ca va exista o zi in care „toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.” (2 Corinteni 5:10)? 

5. Ce veți răspunde in acea zi?

Fie ca Dumnezeu sa lumineze pe cei chemați la slujire sa trăiască ascultând de glasul Marelui Pastor si nu de glasul unor enoriași sau chiar al unor adunări!

Fiica risipitoare se întoarce acasă- ce va face astăzi fratele (sora) mai mare?


A trăit o viata de păcat. A gustat răul din plin! Știe ca in club e rege Satan! (Asta apropo de ce s-a întâmplat la „Colectiv” cu puțin timp in urma).

Am urmărit mărturia Danei Roba. A dat dovada de mare curaj. Felicitări!

Vizionare plăcuta!

https://m.youtube.com/watch?v=ZiBdyXOUGMI
https://m.youtube.com/watch?v=PAd3lWXnsYA&feature=iv&src_vid=ZiBdyXOUGMI&annotation_id=55edec76-0000-296b-a38a-94eb2c08bef8

România TV, penticostalii si politica


Am postat mai jos o mostra despre cum NU ar trebui sa arate o emisiune ce se vrea de informare.

Lipsa de profesionalism este evidentă. Ignoranta este vinovata. Dezinformarea este puternica.

Oare cui serveste o așa emisiune?!

Nor de etichete

Blogul lui Vaișamar

"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy"

Aurel Munteanu - blog

,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” - Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Blogul lui Remus Rasvan

Să nu prețuiti nimic mai mult decât dragostea pentru Hristos!

Popas pentru suflet

Cristian Ionescu

CrestinTotal.ro

Traiesc pentru Cristos

TRADUCEREA NOULUI TESTAMENT

„Traducerea este forma cea mai profundă a citirii” - Gabriel Garcia Marquez

Vaisamar

Unseasonable musings for times out of joint

Explicații la Biblie

“Cercetați Scripturile pentru că ele vorbesc despre Mine“

trecând prin anotimpuri

cu aproape tot ce-mi place...

Marius Cruceru

...fără cravată

B a r z i l a i - e n - D a n

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

cALEb (כָּלֵב), robul Regelui său: ISUS

Fiţi binecuvântaţi de Domnul!

Creştinul Azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

orthonews.ro

Proclamarea victoriei lui Iisus

CRISTI DANILEŢ - judecător

despre sistemul juridic şi magistrati

Ciprian Barsan

...din inima pentru tine

%d blogeri au apreciat: