Proclamarea victoriei lui Iisus

Posts tagged ‘modificare’

Congresul CCPR, Sovata 2013- ziua 3


Cea de a III-a zi a Congresului a început cu un moment de rugăciune condus de fratele Nelu Moldovan.
imageAm fost îndemnati sa multumim, sa mijlocim pentru cei bolnavi, sa ne rugam pentru reușita proiectului „Universitatea Crestina”, pentru misiunea in lumea musulmană, si lucrarea de evanghelizare interna. Exista 100 de orașe si comune cu peste 10000 de locuitori in care nu exista nici o biserica penticostala. Ținta este ca pana la celebrarea Centenarului CCPR situația sa fie alta.
Dupa rugaciune, fratele Stefan Ivan ne-a condus in al doilea moment de rugaciune. Ne-am rugat pentru slujirea proprie, pentru inspirație in transmiterea mesajului si pentru relațiile cu cei care ne ajuta in lucrare.
In cântare am fost condusi de fratele Marius Livanu.
Apoi au început dezbaterile si votul in legatura cu propunerile de modificare ale statutului.
image
In aceasta zi fratele Nelu Filip a fost cel care a citit articolele propuse spre modificare.
La fel ca in ziua a II-a unele articole au trecut foarte repede insa la altele au fost dezbateri serioase. Ca si in postarea anterioară le voi prezenta pe cele de interes major.
– art. 85:” a) îndrumă şi controlează activitatea Comitetului executiv;
b) înfiinţează şi organizează departamente de lucru, aprobă regulamentele acestora şi verifică activitatea acestora;
c) duce la îndeplinire hotărârile Congresului şi ale Conferinţei naţionale ale Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, delegând sarcini specifice Comitetului Executiv şi comisiilor de specialitate;
d) analizează situaţia generală din cadrul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România şi face recomandări bisericilor şi celorlalte părţi componente, pentru buna desfăşurare a activităţii acestora;
e) hotărăşte, când situaţia o impune, excluderea din Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România a unei biserici sau a altei părţi componente, care s-a abătut de la doctrina penticostală sau de la morala creştină;
f) hotărăşte colaborarea Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România cu organizaţii penticostale, evanghelice, ecumenice sau filantropice atât din interiorul, cât şi din exteriorul ţării, în condiţiile păstrării identităţii spirituale şi administrative;
g) descarcă de gestiunea anuală Comitetul executiv, după prezentarea raportului Comisiei de cenzori;
h) votează bugetul Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;
i) aprobă cumpărări şi vânzări de bunuri imobile necesare activităţii centrale;
j) îi validează sau îi invalidează, atunci când situaţia o impune, pe rectorul Institutului Teologic Penticostal, profesorii Institutului Teologic Penticostal, pe redactorul-şef al publicaţiei centrale de presă, pe preşedintele şi pe directorul Casei de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;
k) judecă abaterile de la conduita creştină sau de la Mărturisirea de credinţă ale slujitorilor şi ia hotărâri în acest sens, ca instanţă de apel;
l) stabileşte perioadele pentru alegeri în bisericile locale, la comunităţile regionale, teritoriale sau etnice şi la nivel central.”
La acest articol la litera f subsemnatul a propus eliminarea cuvântului „ecumenice” ceea ce s-a si întâmplat.
– art. 86 al.1:” Comitetul Executiv are in responsabilitate conducerea curenta a CCP- Biserica lui Dumnezeu Apostolica din România prin Biroul Permanent si este compus din președinte, vicepreședinte, secretar general si toți președinții de Comunitati Regionale, Teritoriale si Etnice care îndeplinesc norma de reprezentare in Consiliul Bisericesc.”
Fratele Nelu Filip a argumentat ca membrii CE sa fie aleși de Congres si sa nu intre prin reprezentare (a susținut forma veche a articolului).
Fratele Romu Mocan a susținut ceea ce a prezentat fratele Nelu Filip.
Fratele Moldovan Ioan a precizat ca aceasta noua forma a fost votatata in secret in cadrul CB si a trecut. El susține noua forma.
Fratele Moise Ardelean a adus argumente pentru susținerea formei vechi.
Fratele Valer Mocan a susținut noua forma.
Fratele Titus Coroban a susținut ca trebuie sa-i alegem pe cei mai buni pentru aceste poziții, deci vechea forma.
Fratele Nicu Oros- Congresul trebuie sa aleagă.
Fratele Florin Ianovici susține noua forma.
Fratele Vasile Bojor- sa lucram calauziti de Duhul Sfânt.
Fratele Relu Moldovan- noua forma reduce dreptul de alegere al Congresului. Care mai este rolul Congresului? Cu cât echipa este mai mare cu atât decizia este mai grea.
S-a supus la vot. Forma noua a obținut doar 65 de voturi, deci a rămas vechea forma, adică prin votul Congresului nu prin reprezentare.
S-a anunțat apoi si cât s-a dăruit la colecta pentru Universitatea Crestina.
– art. 87 al.4:” Nu se admite cumul de funcţii şi mai mult de două mandate consecutive pentru poziţiile executive (preşedinte, vicepreşedinte, secretar), la nivelul Comitetului Executiv şi la nivelul comunităţilor regionale, teritoriale sau etnice.”
Fratele Popan din Arad a cerut ca acest articol sa fie aplicat începând cu alegerile care vor avea loc la anul viitor, si din câte am înțeles, cei ce sunt acum in exercitiul unei funcții, deja li se considera ca au un mandat si vor mai avea dreptul doar la unul, ceea ce înseamnă o aplicare retroactiva a legii noi, lucru posibil in măsura in care acest aspect este precizat in legea noua.
Fratele Mircea Demean a propus sa nu se poată cumula funcțiile de pastor principal intr-o biserica locală si funcția executivă la nivel regional sau central. In jurul acestei propuneri a fost o dezbatere mai lunga.
Fratele Titus Coroban- funcția nu trebuie confundata cu slujba.
Fratele Emil Mestereaga- pledez pentru forma propusă de Demean.
Fratele Pintilie- daca biserica locală accepta ca unul dintre frați sa ocupe si o astfel de poziție este o problema a bisericii locale. Daca se pune problema fratelui care accede intr-o astfel de funcție doar biserica locală poate hotarâ.
Fratele Moise Ardelean- este o problema a bisericii locale si a pastorului. Nu as avea curajul sa renunț la pastoratie pentru o funcție executivă.
Un alt frate- subscriu la spusele fratelui Ardelean; unii pastori pot mai mult alții mai puțin.
Fratele Vasilica Croitor- o problema a bisericii locale- este doar o jumătate de adevăr si nu poate fi acceptata. Cei ce răspund direct de o biserica locală si in același timp ocupa o funcție executivă la aceste niveluri nu pot sa se ocupe si de problemele care apar in tara.
Diferența dintre funcție si slujba este fortata; nu putem sa ne jucam cu semantica cuvintelor.

Fratele Florin Ianovici- Atunci cand modificarea a fost propusă s-a avut in vedere cumulul de funcții între pozitiile executive regionale si centrale nu intre slujba de pastor si o funcție executivă. Apoi a citat din Matei 25:” Celui ce are i se va da si va prisosi”- spunând aceasta a respins propunerea fratelui Demean.
Fratele Nelu Gurau- este o propunere revolutionara, ceea ce nu înseamnă ca este neaparat nepotrivita; trebuie sa cumpanim bine.
Fratele Vanciu: sa rămânem la forma veche a articolului, sa nu existe limitarea la doua mandate.
Fratele Petras Nicolae- se pot face amândouă lucrări in același timp.
Fratele Șerban- Scriptura spune ca orice lucru își are vremea lui sub soare; poate ca in viitor propunerea fratelui Demean va fi acceptata, la fel cum s-a acceptat acum si limitarea la doua mandate, ceea ce alta data nu a fost acceptat, pentru ca nu a fost vremea.
Probabil ca a fost cel mai dezbătut articol, 16 persoane luând cuvantul. Doar 31 au votat împotriva formei propuse. Articolul a trecut.
– art. 94 al.7: ” in plan spiritual si dogmatic, deciziile instituțiilor de invatamant superior se vor subordona CB al CCP, conform Mărturisirii de credință si a Statuttului CCP.”
Fratele Oros Zoltan a susținut ca biserica penticostala nu are dogme ci are doctrine. In spirijinul acestei opinii a vorbit si fratele Ciprian Terinte (oferind o explicație academica) si astfel a fost înlocuit „dogmatic” cu „doctrinar”.
– art. 105:” Inregistrările făcute în cadrul serviciilor divine ale bisericii, nu pot fi folosite în spaţiul public decât cu acordul conducerii acesteia.”
Un frate a cerut sa existe un purtător de cuvânt al CCPR care sa fie cunoscut de presa.
Fratele Rivis Tipei a precizat ca fratele Florin Ianovici a reprezentat președinția CCPR si Biroul Permanent. El a vorbit in numele CCPR.
Congresul s-a încheiat cu un cuvant de multumire din partea fratelui Rivis Tipei adresat participantilor. Am fost îndemnati sa plecam cu gânduri bune si de pace. CP si misiunea penticostala sa ia amploare. Duhul Sfânt sa lucreze in biserica si in slujitori. A fost apoi rugăciunea finala.
Am postat aceste lucruri așa cum le-am perceput. Am avut in vedere sa redau faptele așa cum s-au derulat. Nu am emis in aceste postări opinii sau judecăți despre cele petrecute, mi-am spus punctul de vedere asupra unor aspecte in Congres. Cred ca este necesară transparenta si am observat ca exista un interes din partea celor ce sunt slujiti de către pastorii CCPR ,si nu numai ,despre ceea ce discutam in întâlnirile noastre.
Daca îmi va permite timpul , intr-o viitoare postare voi încerca sa prezint si câteva opinii personale despre fondul dezbaterilor si despre cadrul organizatoric in care s-a desfășurat acest Congres.

Nor de etichete

Sorin Ovidiu Vîntu

Proclamarea victoriei lui Iisus

Blogul lui Vaișamar

"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy"

Aurel Munteanu - blog

,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” - Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Blogul lui Remus Rasvan

Să nu prețuiti nimic mai mult decât dragostea pentru Hristos!

POPAS PENTRU SUFLET

Cristian Ionescu

CrestinTotal.ro

Traiesc pentru Cristos

TRADUCEREA NOULUI TESTAMENT

„Traducerea este forma cea mai profundă a citirii” - Gabriel Garcia Marquez

Vaisamar

Unseasonable musings for times out of joint

Explicații la Biblie

„Cercetați Scripturile pentru că ele vorbesc despre Mine“

trecând prin anotimpuri

spiritualitate și sănătate

Marius Cruceru

...fără cravată

B a r z i l a i - e n - D a n

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

cALEb (כָּלֵב), robul Regelui său: ISUS

Fiţi binecuvântaţi de Domnul!

Creştinul Azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

orthonews.ro

Proclamarea victoriei lui Iisus

%d blogeri au apreciat: