Proclamarea victoriei lui Iisus

Posts tagged ‘apararea familiei’

Rezoluția Conferinței Naționale a pastorilor din CCPR


Sursa: http://www.cultulpenticostal.ro/comunicate/rezolutie-sovata-20-octombrie-2017/

În apărarea familiei- pastorul Viorel Iuga la Credo Tv https://youtu.be/E0_8u_W0D3Q

 ANUNT IMPORTANT: „Mama, tata și copiii” are nevoie de sprijinul vostru!


Mama, tata și copiii” este o inițiativă legislativă declanșată de cetățeni la nivelul Uniunii Europene. Aceasta își propune să înainteze Comisiei Europene o propunere de lege destinată să protejeze familia – părinții căsătoriți și copiii acestora. Pentru a atinge acest scop, comitetul de inițiativă are nevoie de susținerea a 1 milion de cetățeni din oricare stat al Uniunii Europene. Inițiativa se poate semna online la adresahttp://www.mumdadandkids.eu/ro. Haideți să susținem împreună căsătoria și familia în Europa! Semnați, dați mai departe mesajul prietenilor și apropiaților voștri! NOTĂ: Datele personale sunt protejare conform legii. Semnarea se face pe website-ul Comisiei Europene.

Sursa: AFR

Organizații care nu vor revizuirea art. 48 alin. (1 )din Constitutia Romaniei


Extras din DECIZIA nr.580 din 20 iulie 2016
asupra iniţiativei legislative a cetăţenilor intitulată ”Lege de revizuire a Constituţiei României”:

14. Astfel, prin memoriul amicus curiae al Asociaţiei ACCEPT, înregistrat la Curtea Constituţională cu nr.3409 din 17 iunie 2016, se solicită Curții ca, în exercitarea rolului său de garant al supremației Constituției, să avizeze negativ inițiativa cetățenească, punând capăt astfel unui exercițiu inutil și ilegal, ca fiind manipulator și generator de ură la nivelul întregii societăți.

15. În memoriul amicus curiae formulat de ILGA-Europe, împreună cu organizaţiile Amnesty International, ECSOL şi International Commission of Jurists, înregistrat la Curtea Constituţională cu nr.6096 din 28 iunie 2016, se arată, în esență, că ”revizuirea constituţională propusă, dacă este adoptată ca lege, ar contraveni obligaţiei României conform legislaţiei internaţionale privind drepturile omului de a respecta, apăra şi realiza drepturile omului, inclusiv dreptul de a nu fi discriminat, dreptul la egalitate în faţa legii şi de ocrotire egală din partea legii şi dreptul la respectarea vieţii private şi de familie”.

16. În memoriul amicus Curiae formulat de Centrul pentru Resurse Juridice, Societatea Academică din România, Institutul pentru Politici Publice, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Fundaţia Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună”, Centrul pentru Inovare Publică, Asociația ActiveWatch, Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice, Centrul de Dezvoltare Curriculară și Studii de Gen: FILIA, Asociația Funky Citizens, Asociația Română Anti-SIDA, Centrul de Resurse pentru Participare Publică, Fundația PACT, Centrul de Studii Juridice și Drepturile Omului, Asociația E-Romnja (Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome), Fundația Romanian Angel Appeal, Asociația FRONT, Asociația Expert Forum, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, Asociația Umanistă Română, Asociația Secular-Umanistă din România, Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii – Romani CRISS, înregistrat la Curtea Constituţională cu nr.6240 din 1 iulie 2016, sunt supuse Curții o serie de argumente juridice considerate esenţiale, ”în scopul avizării negative a proiectului de lege”.

sursa: http://www.luju.ro/static/files/2016/octombrie_2016/14/Decizie_580.pdf

Nor de etichete

Sorin Ovidiu Vîntu

Proclamarea victoriei lui Iisus

Blogul lui Vaișamar

"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy"

Aurel Munteanu - blog

,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” - Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Blogul lui Remus Rasvan

Să nu prețuiti nimic mai mult decât dragostea pentru Hristos!

POPAS PENTRU SUFLET

Cristian Ionescu

CrestinTotal.ro

Traiesc pentru Cristos

TRADUCEREA NOULUI TESTAMENT

„Traducerea este forma cea mai profundă a citirii” - Gabriel Garcia Marquez

Vaisamar

Unseasonable musings for times out of joint

Explicații la Biblie

„Cercetați Scripturile pentru că ele vorbesc despre Mine“

trecând prin anotimpuri

spiritualitate și sănătate

Marius Cruceru

...fără cravată

B a r z i l a i - e n - D a n

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

cALEb (כָּלֵב), robul Regelui său: ISUS

Fiţi binecuvântaţi de Domnul!

Creştinul Azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

orthonews.ro

Proclamarea victoriei lui Iisus

%d blogeri au apreciat: