Proclamarea victoriei lui Iisus

Archive for ianuarie, 2015

Să fii atent


Max Lucado România

Să fii atent când spui „Dumnezeu m-a călăuzit să fac asta…” Nu le rosti în mod ușuratic. Se știe că oamenii își explică prostia bazată pe un sentiment. Dumnezeu nu te va călăuzi să minți, să înșeli sau să rănești. Când Luca a explicat că a scris evanghelia sa lui Teofil, el a spus: „ Fiindcă mulţi s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunţită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredinţat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început şi au ajuns slujitori ai Cuvântului, am găsit şi eu cu cale, preaalesule Teofile” (Luca1:1-3) Ai remarcat această expresie „ am găsit şi eu cu cale”? Aceste cuvinte arată o persoană aflată la răscruce. Luca a cugetat la opțiunile sale și a ales aceste cuvinte. Dumnezeu crează acel „vreau să” în noi. Dar nu te va călăuzi niciodată să încalci Cuvântul Său. El nu va contrazice învățătura…

Vezi articolul original 18 cuvinte mai mult

Prima ordinare ca episcop a unei femei în Biserica Anglicană


Oare mai contează ceea ce învață Sfintele Scripturi? Oare mai avem nevoie de ele sau am ajuns mai deștepți decât Dumnezeu?

Este evident din înregistrarea următoare că pentru Biserica Angliei care nu mai este și Biserica lui Dumnezeu Sfintele Scripturi nu sunt norma deoarece liderii acestei biserici se cred mai deștepți decât Dumnezeu și decât apostolii.

Singura noastră șansă de a rămâne credincioși lui Dumnezeu este să rămânem credincioși Cuvântului Său, să ne supunem lui chiar dacă presiunile celor „credincioși” necredincioși vor fi cu fiecare zi ce trece din ce în ce mai mari.

Întâlnire ecumenica la Lugoj


http://www.catholica.ro/2015/01/20/a-25-a-intalnire-ecumenica-de-rugaciune-pentru-unitatea-crestinilor-la-timisoara/

Interesantă amestecatura! Nu este neaparat si buna!

Comunicatul Consiliului Bisericesc al CCPR- revocarea din slujba de pastor a lui Ioan (Vladimir) Pustan


CULTUL CREŞTIN PENTICOSTAL – BISERICA LUI
DUMNEZEU APOSTOLICĂ DIN ROMÂNIA
Str. Carol Davila 81, sector 5, Bucuresti, cod 050453 Tel/Fax: 021/311 92 95; 0314054542
Nr. 18 din 14.01.2015
COMUNICAT
Consiliul Bisericesc al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, întrunit în data de 21 octombrie 2014, analizând propunerea Comitetului Executiv din data de 3 aprilie 2014, privind revocarea din slujba de pastor a lui Pustan Ioan, domiciliat în Beiuş, județul Bihor, şi a lui Ţapoş Adrian din aceeaşi localitate, a luat prezenta
HOTĂRÂRE:
– constatându-se temeinice motivele de abateri grave şi repetate de ordin moral şi spiritual care au stat la baza suspendării temporare a lui Pustan Ioan din slujba de pastor, conform art.39, alin.1, lit.„d” din Statutul Cultului Creştin Penticostal, cât şi faptul că în perioada suspendării, cel în cauză nu şi-a revizuit comportamentul care a condus la suspendare conform art.40, alin.1 şi a acţionat în detrimentul unităţii Cultului Creştin Penticostal din România, Consiliul Bisericesc al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România hotărăşte în unanimitate revocarea din slujba de pastor în Cultul Creştin Penticostal a lui Pustan Ioan, fără drept de a sluji în vreo biserică penticostală aparţinând Cultului Creştin Penticostal;
– având în vedere că pastorul Ţapoş Adrian, cunoscând în detaliu situaţia lui Pustan Ioan, s-a raliat poziţiei lui Pustan Ioan privitoare la atitudinea faţă de Cultul Creştin Penticostal din România, depunându-şi în acelaşi timp legitimaţia de pastor, Consiliul Bisericesc al Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România a hotărât revocarea sa din slujba de pastor şi retragerea dreptului de a sluji în vreo biserică penticostală aparţinând Cultului Creştin Penticostal.
CONSILIUL BISERICESC

(Sursa comunicat: http://www.cuvantuladevarului.ro/Ianuarie201523.pdf)

20150120-234408.jpg

(Sursa fotografie: http://www.fiti-oameni.ro/editorial/un-nou-fericit-vladimir-pustan/)

Atentatul de la Charlie Hebdo – Judecata lui Dumnezeu?!


Ştiu, scriu cam târziu pe acest subiect. Poate că s-a spus deja tot ce era de spus. Şi totuși…am îndrăznit.

Am citit câte ceva din ce au scris alţii (mă refer în principal la creştinii români).

Cel puţin două tabere: „este posibil să fie judecata lui Dumnezeu”, iar ceilalţi: „este imposibil să ştim asta”, până la: „cu siguranţă nu poate fi vorba de aşa ceva”.

Argumente şi de o parte şi de cealaltă.

Din păcate şi jigniri. Asta la creştini care pretind că sunt născuţi din nou!

Acum îmi dau şi eu cu părerea, nu este o dogmă ceea ce propun. Modul de abordare este cel al creştinului care se uită şi la bunătatea dar şi la asprimea lui Dumnezeu, sau la Dumnezeu care este şi bun şi drept.

Cred că acest caz trebuie privit în mod unic, luat ca fiind singurul caz. Deci nu discutăm despre alte cazuri, ne uităm doar la acesta.

1.Cine sunt cei de la gazetă?

a. Nebuni (promovează ateismul)

b. Batjocoritori (caricaturi batjocoritoare la adresa lui Dumnezeu)

2. Principiul biblic ce rămâne în picioare şi în vremea haruluiNu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera. (Galateni 6:7)

3. Principiul justiţiei

Apare un litigiu civil (Vasile nu se înţelege cu Maria pe unde să fie hotarul între ei); Vasile vrea să rezolve problema şi sesizează instanţa cu o cerere de chemare în judecată; instanţa îşi verifică competenţa şi dacă este competentă trece la judecarea pricinii. În acest mod Vasile a investit instanţa în acest caz. Aşa este în pricinile civile.

În cauzele penale principiul aplicabil este cel al „oficialităţii, potrivit căruia, de îndată ce au aflat de săvârşirea unei infracţiuni organele de urmărire penală, sesizate prin plâgere sau denunţ,ori din proprie iniţiativă pornesc procesul penal şi efectuează din oficiu, în limitele atribuţiilor lor, actele necesare desfăşurării procesului penal indiferent de exprimarea sau nu în acest sens a dorinţei vreunei persoane sau organ implicat în procesul penal”. (Adi Oroveanu-Hanţiu, Drept procesual penal- partea generală, ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009, p.31) În acest mod apoi instanţa devine competentă pentru a judeca cauza penală. (Cazul Becali: „de ce l-au băgat la puşcărie, că a făcut atâta bine”? „De ce nu i-au băgat pe toţi cei care au făcut rău la puşcărie”?)

Ceea ce vreau să spun este următorul lucru: fiecare caz adus în faţa instanţei este tratat ca fiind singurul caz care există pe lume!!! Şi sentinţa dată se referă doar la acel caz, nu la altele asemănătoate!!! Se aplică doar în acea cauză!!!

Deci, ţinând cont de 1, 2, 3 putem avea următoarea concluzie: în acest caz este posibil să fie vorba de manifestarea judecăţii divine! Pot eu susţine asta cu siguranţă de 100%? NU! Mă pot gândi, având în vedere 1,2 şi 3 că este o opţiune? DA!

Au dreptul alţii să ajungă la concluzie diferită de a mea, adică să susţină că nu putem fi siguri că este o judecată divină, sau că nici nu intră în discuţie aşa ceva? DA! Au siguranţă 100% că este aşa cum susţin ei? NU!

Trebuie pentru aceste diferenţe de concluzii să ne jignim şi să nu mai avem un dialog civilizat şi creştinesc? Un categoric:NU!

Astăzi am citit următoarea cugetare: „Cea mai mare greşeală în alimentaţia românilor e că se mănâncă… între ei”!

Să fie valabil şi pentru creştinii evanghelici?

Vă invit să mâncăm sănătos! 🙂

Terrorists Killed 2,000 People in Nigeria Last Week. So Why Doesn’t the World Care?


Important de citit de către toți crestinii care sunt entuziasmați de grija lumii pentru victimele terorismului din Franța.
http://mic.com/articles/108192/terrorists-killed-2-000-people-in-nigeria-last-week-so-why-doesn-t-the-world-care

Este timpul de trezire dragi crestini!

Despre post


În timp ce pregătesc predica pentru duminică am dat peste câteva citate despre post. Am decis să le postez socotind că pot fi de folos duhovnicesc cititorilor mei.

Nu falsifica postul, ca să nu pățești ce pățesc cârciumarii. Dacă ei sunt pedepsiți că pun apă în vin, cum vei scăpa oare nepedepsit tu, care falsifici asprimea postului prin mâncări de post pregătite cu multă grijă și artă.– Asterie al Amasei

Dacă voiești să biruiești, postește.- Ambrozie

Cei ce se înfrânează de la mâncare, dar au purtări rele, se aseamănă cu Diavolul, care, deși nu mănâncă nimic, totuși nu încetează să păcătuiască.- Vasile cel Mare

Tu postești? Bine! Dar arată-mi aceasta prin fapte: când vezi un sărac, fia-ți milă de el; de-l vezi pe aproapele tău fericit, nu-l pizmui; tine-ți ochii tăi în stăpânire ca să nu arunce priviri pofticioase și nerușinate. Nu numai gura trebuie să postească, ci și ochii tăi, și urechile tale, și toate mădularele trupului tău … Ochii tăi să postească neuitându-se cu poftă și aprindere. Urechile tale să postească neascultând clevetirile și vorbele rele asupra cuiva. Iar gura ta trebuie să postească, înfrânându-se de la vorbele rele și de la clevetiri.– Ioan Gură de Aur

O burtă groasă nu naște o înțelegere subțire.- Ioan Gură de Aur

Dumnezeu de la început, când a făcut pe om, luându-l, l-a dat îndată pe mâinile postului, când a zis să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului … Dacă în Paradis e trebuincios postul, cu atât mai mult afară din Paradis.– Ioan Gură de Aur

Cea dintâi poruncă dată omului de Dumnezeu în Rai a fost pentru post. Întrucât n-am postit, am fost izgoniți din Rai, de aceea vom posti, ca să intrăm din nou în Rai.– Vasile cel Mare

Îngerii sut păzitorii și paznicii apropiați ai casei celui ce postește.- Asterie al Amasei

Prin post ne putem întoarce din nou în raiul din care am fost scoși pentru plăcerea mâncării.- Ieronim

Dacă nu ți-ai schimbat viața, ce-ți folosește să postești? Schimbarea bucatelor nu ajută la nimic.– Ioan Gură de Aur

Postul n-aduce nici un folos, dacă nu e împreunat cu toate celelalte lucruri: pocăință, rugăciune, citirea Sfintei Scripturi, milostenia și vegherea.- Ioan Gură de Aur

Nici un om care trăiește în desfătare nu ajunge virtuos.- Asterie al Amasei

Câți săraci s-ar putea hrăni datorită fiecărei zile de post.- Augustin

Cel ce se înfrânează de la mâncare, dar de la păcat nu se abate, e ca omul care scoate apă din fântână și o toarnă într-un vas găurit.- Efrem Sirul

Ura și neîmpăcarea sunt păcate mari, în care nici postul, nici rugăciunea, nici milostenia n-ajută la nimic dacă nu ne-am împăcat.- Ioan Gură de Aur

Cel ce leapădă postul nu cunoaște crucea.- Ioan Gură de Aur

Sursa acestor cugetări: Nicolae Moldoveanu, Comori dezgropate- cugetări din vechii scriitori creștini, Casa Școalelor, București, 1997

Nor de etichete

Sorin Ovidiu Vîntu

Proclamarea victoriei lui Iisus

Blogul lui Vaișamar

"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy"

Aurel Munteanu - blog

,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” - Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Blogul lui Remus Rasvan

Să nu prețuiti nimic mai mult decât dragostea pentru Hristos!

POPAS PENTRU SUFLET

Cristian Ionescu

CrestinTotal.ro

Traiesc pentru Cristos

TRADUCEREA NOULUI TESTAMENT

„Traducerea este forma cea mai profundă a citirii” - Gabriel Garcia Marquez

Vaisamar

Unseasonable musings for times out of joint

Explicații la Biblie

„Cercetați Scripturile pentru că ele vorbesc despre Mine“

trecând prin anotimpuri

spiritualitate și sănătate

Marius Cruceru

...fără cravată

B a r z i l a i - e n - D a n

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

cALEb (כָּלֵב), robul Regelui său: ISUS

Fiţi binecuvântaţi de Domnul!

Creştinul Azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

orthonews.ro

Proclamarea victoriei lui Iisus

%d blogeri au apreciat: