Proclamarea victoriei lui Iisus

Archive for februarie, 2014

Când un orb călăuzeşte pe alţi orbi


Trist, dar adevărat!

Cum trebuie fiii luminii să se raporteze la acuzaţii (2)


În prima postare pe acest subiect am prezentat un principiu foarte important de care fiii luminii trebuie să ţină cont atunci când aud acuzaţii la adresa unei persoane, a oricărei persoane: principiul prezumţiei de nevinovăţie.
Am promis de data aceasta că voi prezenta câteva consideraţii de drept procesual penal care pot fi de folos şi pentru credincioşi atunci când despre unul dintre noi se răspândeşte şi se aude vreun zvon.
Un alt principiu al dreptului procesual penal român este cel al aflării adevărului. În desfăşurarea procesului penal trebuie să se asigure aflarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările cauzei şi cu privire la persoana făptuitorului. Este foarte important ca atunci când se aude ceva despre o persoană (un slujitor) să fim interesaţi de aflarea adevărului şi nu de bârfe şi zvonuri. Iar adevărul poate fi stabilit în urma administrării unor probe.
Un alt lucru pe care doresc să îl prezint în legătură cu procesul penal este în legătură cu persoana făptuitorului.
Părţile unui proces penal sunt: inculpatul, partea vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente.
Pentru discuţia noastră ne intereasează persoana inculpatului, deoarece întreaga activitate procesuală se desfăşoară în jurul unei persoane care a săvârşit o infracţiune, urmărindu-se tragerea la răspundere a acesteia pentru fapta comisă.
Trebuie subliniat faptul că infractorul capătă pe parcursul procesului penal diferite calităţi procesuale fiecare corespunzând unei anumite etape procesuale. În fiecare dintre aceste faze persoana are anumite drepturi şi obligaţii.
1. Făptuitor. Această calitate o are din momentul în care a comis infracţiunea şi pe tot parcursul primelor verificări până în momentul începerii urmăririi penale în cauză. Din acest moment capătă calitatea de învinuit.
2. Învinuit. Această calitate o are până la momentul în care a fost pusă în mişcare acţiunea penală.
3. Inculpat. Acesta păstrează această calitate până în momentul pronunţării unei hotărâri definitive de condamnare, moment în care devine condamnat.
4. Condamnat. În urma condamnării de către o instanţă competentă putem spune despre o persoană că este vinovată de înfăptuirea unei anumite infracţiuni. Se presupune că o hotărâre definitivă exprimă adevărul despre o anumită peroană cu privire la săvârşirea unei infracţiuni.
Pentru ca un om să fie condamnat , condamnarea să fie pusă în executare şi persoana să fie încarcerată trebuie să aibă loc un proces în care să fie stabilită, în urma administrării probelor, vinovăţia persoanei. Nu de puţine ori se ajunge la achitarea celui învinuit deorece nu a putut fi stabilit faptul că este vinovat. De obicei aceste procese durează foarte mult pentru că cei care acuză trebuie să-şi dovedească acuzaţiile iar cel căruia i se aduc să aibă posibilitatea să se apere.
Poate că această trecere rapidă prin câteva aspecte de drept procesual penal este percepută de unii ca fiind nepotrivită şi nerelevantă pentru discuţia noastră.
Consider însă că nu este deloc aşa şi noi, fiii luminii, când auzim acuzaţii la adresa unei persoane putem învăţa de la fiii veacului acestuia câteva lucruri:
a. să nu ne grăbim să şi condamnăm pe un învinuit; să nu sărim paşii, ci s-o luăm mai încetişor;
b. să lăsăm părţile implicate direct în acuzaţii şi pe cei competenţi să judece să procedeze la un proces care să fie urmat de o hotărâre definitivă;
c. să nu facem presiuni asupra lor în nici un fel; putem totuşi să ne rugăm pentru cei ce judecă;
d. să respectăm hotărârea dată de cei competenţi pentru aceasta;
e. să ne rugăm ca Dumnezeu să apere adevărul şi dreptatea şi să facă lumină deplină. Doar El cunoaşte adevărul adevărat.
Având în vedere cele două postări şi cazul pastorului Ioan Pustan căruia i s-au adus acuzaţii putem concluziona în felul următor: până când forul competent să pronunţe o hotărâre în cazul acestuia nu dă o astfel de hotărâre acesta trebuie considerat nevinovat în privinţa ultimelor acuzaţii ce i s-au adus luna aceasta şi tratat în consecinţă.
(Potrivit art. 33 din Statutul Slujitorilor Bisericii forurile competente de a judeca şi a sancţiona prin suspendare şi revocare un pastor din CCPR sunt Comitetul Executiv şi Consiliul Bisericesc. Iată ce conţine acest articol:
Sancţiunile care pot fi aplicate pastorilor, după caz, sunt:
a) Atenţionare verbală, din partea preşedintelui Comunităţii Regionale;
b) Mustrare scrisă, din partea Comitetului Comunităţii Regionale;
c) Avertizare scrisă, din partea Comitetului Executiv;
d) Suspendarea temporară a calităţii de slujitor, de către Comitetul Executiv;
e) Revocarea din slujbă, de către Consiliul Bisericesc)
Consider că o altfel de atitudine este în dezacord şi cu învăţătura biblică dar şi legile fiiilor veacului acestuia. Aceştia uneori dovedesc mai multă înţelepciune dacât fiii luminii. Cred că în măsura în care ne vom supune autorităţii Cuvântutului Sfânt putem să-i depăşim.

Cum trebuie fiii luminii să se raporteze la acuzaţii (1)


Căci fiii veacului acestuia, faţă de semenii lor, sunt mai înţelepţi decât fiii luminii. (Luca 16:8f)
Dintru-nceput vreau să precizez că nu sunt un fan al pastorului Ioan Pustan. Acest fapt se poate observa din articolele pe care le-am scris la momentul în care a păcătuit închinându-se la icoane.
(https://ioanjoldes.wordpress.com/2011/11/30/adevarul-servit-impreuna-cu-otrava/)
(https://ioanjoldes.wordpress.com/2011/12/02/incercarea-de-a-minimaliza-raul/)
(https://ioanjoldes.wordpress.com/2012/03/17/cat-de-mult-le-plac-unor-penticostali-gogosile-calde-1/?relatedposts_exclude=502)
(https://ioanjoldes.wordpress.com/2013/07/14/brie-pustan-si-inchinarea-la-icoane/)
Consider şi la acest moment că, în ceea ce îl priveşte pe acesta, nu a rezolvat cazul. Eu nu am văzut nici o înregistrare (aşa cum am văzut în cazul idolatriei) sau o ieşire publică a acestuia în care să spună că a păcătuit. Aşa că încă aştept.
Dar în ceea ce priveşte acuzaţiile care îi sunt aduse în aceste zile doresc să prezint câteva învăţături biblice urmate de concluzii personale în legătură cu procedura ce trebuie urmată în astfel de cazuri.
Astfel de acuzaţii pot fi aduse oricărei persoane sau oricăriu slujitor. De aceea, oamenii, în mod general, şi credincioşii biblici, în mod special, nu trebuie să fie lesne crezători. (Proverbe 14:15, Roamani 16:18)
Doresc să analizez acest aspect al acuzaţiilor şi procedura de urmat din două perspective: cea biblică şi cea legală, valabilă în sistemele de drept moderne.
Biblia ne arată şi în Vechiul Testament şi în Noul Testament că oamenii greşesc, că păcătuiesc şi astfel devin vinovaţi. Însă tot Biblia ne învaţă procedura de urmat atunci când există o acuzaţie pentru a fi siguri, la rândul nostru, că nu greşim condamnând un nevinovat sau necondamnând un vinovat ori condamnându-l la o pedeapsă nepotrivită cu vinovăţia acestuia.
Un prim principiu pe care îl găsim în Sfânta Scriptură, principiu care se regăseşte şi în legislaţiile moderne, este cel al prezumţiei de nevinovăţie. Potrivit acestuia, fiecare om trebuie considerat nevinovat până când acuzatorii lui aduc dovezi clare şi suficiente care să-i probeze vinovăţia iar în baza probelor administrate în judecată, instanţa competentă îl declară vinovat.
Contrar acestui principiu, există celălat principiu al prezumţiei de vinovăţie, în care acuzatului fiindu-i aduse acuzaţiile, acesta este în situaţia dificilă de a-şi proba nevinovăţia. Acest din urmă principiu este specific procedurii inchizitoriale. Inchizitorii aduceau acuzaţiile unei persoane, iar aceasta trebuia să-şi dovedească nevinovăţia. În multe cazuri însă mureau nevinovaţi în urma aplicării acestei proceduri.
Astăzi în instanţele din ţara noastră există cazuri de acest fel. Judecătorii, care trebuie să emită sentinţe în baza probelor administrate la dosar, îşi dau seama că o anumită parte are dreptate, dar pentru că nu ştie să îşi apere dreptul, pierde procesul.
Voi prezenta în continuare doar patru pasaje biblice (ele fiind mult mai numeroase) care arată procedura ce trebuie urmată în cazul apariţiei unor acuzaţii la adresa unei persoane sau a unui slujitor.
Exodul 23:1 şi 7.Să nu răspândeşti zvonuri neadevărate… Fereşte-te de o învinuire nedreaptă şi să nu omori pe cel nevinovat şi pe cel drept; căci nu voi ierta pe cel vinovat. Aici se vorbeşte despre zvonuri neadevărate, adică acuzaţii nedovedite, neprobate şi de învinuire nedreaptă, adică învinuire neprobată, nedovedită. Un credincios aparţinător poporului lui Dumnezeu nu ar trebuie să lanseze aşa ceva. Este un păcat!
Deuteronomul 17:2-7. Se va găsi poate în mijlocul tău, într-una din cetăţile pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău un bărbat sau o femeie care să facă ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului tău, şi care să calce legământul Lui; care să meargă după alţi dumnezei ca să le slujească şi să se închine înaintea lor, după soare, lună sau toată oştirea cerurilor, aşa cum eu n-am poruncit. De îndată ce vei lua cunoştinţă şi vei afla lucrul acesta, să faci cercetări amănunţite. Dacă lucrul este adevărat, dacă faptul este întemeiat, dacă urâciunea aceasta a fost săvârşită în Israel, atunci să aduci la porţile cetăţii tale pe bărbatul sau femeia care va fi vinovat de această faptă rea şi să ucizi cu pietre sau să pedepseşti cu moartea pe bărbatul acela sau pe femeia aceea. Cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia a doi sau trei martori; să nu fie omorât pe mărturia unui singur martor. Întâi mâna martorilor să se ridice asupra lui ca să-l omoare, şi apoi mâna întregului popor. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău. Acest pasaj biblic vorbeşte despre: v.4 cercetări amănunţite adică asigurarea că faptul este adevărat, întemeiat– adică este nevoie ca vinovăţia să fie probată, dovedită! Cu alte cuvinte, fără probe orice acuzaţie poate fi senzaţională, poate produce sentimente puternice, poate fi spusă ca şi cum ar fi adevărată, dar nu are nici o valoare! Acest fapt reiese clar din procedura de urmat prezentată în Vechiul Testament.
Luca 1:1-4. După ce am făcut cercetări cu deamăruntul asupra acestor lucruri de la obârşia lor– ne arată că procedura Bisericii Creştine din primul veac cu privire la orice enunţ era să se asigure că era potrivit cu adevărul. De fapt ei acţionau exact cum Dumnezeu descoperise în Vechiul Testament- orice afirmaţie trebuie verificată.
2 Corinteni 13:1. Vin la voi pentru a treia oară. „Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.” Orice vorbăsă fie probată. Unul din mijloace a fost şi încă este proba testimonială. La fel, fără probe, afirmaţiile sunt doar… afirmaţii!
În toată acestă discuţie mai apare încă un factor şi anume: cine are competenţa de a se pronunţa asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei spirituale a unei persoane? Nu insist cu argumentaţia, dar din Biblie putem înţelege clar că există un dublu răspuns: Dumnezeu şi oamenii rânduiţi în aceste poziţii.
În cazul acuzaţiilor aduse pastorului Pustan Ioan, dar şi în cazul oricărei persoane acuzate, consider că potrivit învăţăturii Sfintei Scripturi trebuie aplicate următoarele principii:
1. principiul prezumţiei de nevinovăţie;
2. principiul necesităţii dovedirii, probării acuzaţiilor de către cei ce le emit;
3. principiul pronunţării unei hotărâri de către cei ce au competenţă.
Dacă nu vom ţine cont de aceste principii oricine poate acuza pe oricine, oricine poate judeca pe oricine şi nimeni, în afară de Satan, nu va avea de câştigat.
Dacă timpul îmi va permite, săptămâna viitoare voi reveni cu o analiză din punct de vedere al dreptului procesual penal.

La bal, cu Rotary Club si penticostalii


„Evanghelia apocrifă după Vameș și Fariseu”. Capitolul în care ucenicul află diferența dintre a fi bun și a fi drept


JURNAℓ SCOȚIAN

[traducere liberă dintr-o limbă moartă]

În ziua a zecea a lunii Tișrei, mă aflam la Templu împreună cu Învățătorul. Stăteam în umbra unei coloane și așteptam ca preotul de rând să tămâieze. Era încă devreme, poporul nu se adunase, numai un vameș fără somn se găsise să-și facă rugăciunile cu noaptea-n cap. L-am recunoscut de-ndată, chiar dacă el își ascundea fața. Un ticălos. Nu sunt nici câteva zile de când mi-a luat de două ori impozitul cuvenit pe turmele mele din Betabara.

Vezi articolul original 1.667 de cuvinte mai mult

Viziunea profesorului Conţac asupra închinării


Am citit astăzi într-o postare a profesorului Conţac de la ITP un răspuns (http://vaisamar.wordpress.com/2014/02/02/despre-ironiile-fata-de-tinerii-romani-care-se-roaga/) pe care acesta l-a dat unor critici ai unor tineri care se roagă (http://adevarul.ro/cultura/spiritualitate/dumnezeu-nu-vrea-prosti-1_52eb9e34c7b855ff56f5c4ba/index.html). Până aici să zicem că toate sunt bune.
Însă în răspunsul său profesorul Conţac prezintă foarte pe scurt propria sa viziune asupra închinării într-o biserică locală dacă prin absurd el ar fi pastorul acelei biserici.
Iată ce scrie acesta: Fiindcă sunt mai contemplativ de felul meu, nu sunt adeptul acelui stil de rugăciune. De fapt, dacă, presupunând prin absurd, aș fi pastor într-o biserică, mai mult ca sigur l-aș evita. În locul lui, aș crea niște forme religioase atât de respectabile, încât probabil în biserica mea oamenii și-ar da duhul căscând de atâta respectabilitate plicticoasă. Aici nu mai pot spune că toate sunt bune. Iată şi de ce:
1. perspectivă eronată asupra bisericii locale- biserica mea; poate oare vreun pastor sănătos la mansardă să pretindă că biserica este a lui?
2. scopul închinării în această biserică a lui ar fi ca participanţii la închinare să-şi dea duhul prin căscare : adică să ajungă cu fiecare participare la slujbele îmbibate de formele religioase create de acesta la o stare nici de trezire şi nici de somn ci la un chin liturgic;
3. motivul – toate făcute desigur în numele respectabilităţii religioase.
Îmi permit sa-i pun public profesorului Conţac cîteva întrebări:
1. Din care izvor de învăţătură s-a născut această viziune asupra închinării pentru o biserică locală?
2. Are vreun plan de promovare a acestei viziuni printre cei pe care-i are spre educare?
3. Crede că această viziune asupra închinării trebuie promovată în bisericile locale aparţinătoare CCPR?
4. În ce calitate a scris acest răspuns?
5. A fost doar o exprimare nefericită?
Prin acestă postare nu atac persoana care a scris acest răspuns, dar în calitate de pastor în CCPR pot spune că sunt îngrijorat de unele acţiuni şi idei răspândite de profesorul Conţac.

Nor de etichete

Sorin Ovidiu Vîntu

Proclamarea victoriei lui Iisus

Blogul lui Vaișamar

"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy"

Aurel Munteanu - blog

,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” - Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Blogul lui Remus Rasvan

Să nu prețuiti nimic mai mult decât dragostea pentru Hristos!

POPAS PENTRU SUFLET

Cristian Ionescu

CrestinTotal.ro

Traiesc pentru Cristos

TRADUCEREA NOULUI TESTAMENT

„Traducerea este forma cea mai profundă a citirii” - Gabriel Garcia Marquez

Vaisamar

Unseasonable musings for times out of joint

Explicații la Biblie

„Cercetați Scripturile pentru că ele vorbesc despre Mine“

trecând prin anotimpuri

spiritualitate și sănătate

Marius Cruceru

...fără cravată

B a r z i l a i - e n - D a n

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

cALEb (כָּלֵב), robul Regelui său: ISUS

Fiţi binecuvântaţi de Domnul!

Creştinul Azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

orthonews.ro

Proclamarea victoriei lui Iisus

%d blogeri au apreciat: