Proclamarea victoriei lui Iisus


          (sursa: http://dumbravita.iasi.mmb.ro/foto/fotografie/2328-impartasirea-copiilor-de-craciun)

          Cuvântul lui Dumnezeu învaţă pe credincioşi să transmită credinţa creştină şi descendenţilor. Fiecare creştin are această sacră obligaţie şi acest măreţ privilegiu să fie un împreună lucrător cu Dumnezeu la salvarea neamului omenesc.

            Sigur că această credinţă trebuie împărtăşită potrivit cu gradul de înţelegere pe care îl au cei la care le împărtăşim adevărurile mântuitoare.

            Pornind de la o teologie nebiblică anumite biserici procedează în această perioada la împărtăşirea copiilor de la grădiniţă. Este o mişcare foarte bine organizată aşa cum am văzut în această dimineaţă când mi-am dus băieţelul de trei ani la grădiniţă. Cu mic cu mare plecau spre mănăstire pentru împărtăşire!

            Sigur că trebuie, ca şi creştin, să îmi pun câteva întrebări despre aceste acţiuni:

            1. Unde găsim în Sfânta Scriptură că trebuie împărtăşiţi copiii?

            2. Pot ei să facă diferenţă între pâinea unsă cu unt şi ceaiul de dimineaţă şi Trupul şi Sângele Mântuitorului?

            3. Dacă nu, cine răspunde de această eroare în care sunt duşi aceşti micuţi? Părinţii, educatorii, oficiantul?

            4. De ce gradiniţa de stat are un rol atât de important în promovarea unui cult?

            Contar acestor teologii şi practici greşite, Sfânta Carte ne arată  că Mântuitorul nostru i-a învaţat pe ucenicii Lui să serbeze Împărtăşirea în amintirea Sa. Ei erau cei care în mod conştient şi-au asumat urmarea Învăţătorului, luarea şi purtarea crucii.

Iată ce spune Biblia:

            „Atunci Isus a zis ucenicilor Săi: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze”. – Matei 16:24

            „În ziua dintâi a praznicului Azimelor, ucenicii au venit la Isus şi I-au zis: „Unde vrei să-Ţi pregătim să mănânci paştile?” El le-a răspuns: „Duceţi-vă în cetate la cutare om şi spuneţi-i: „Învăţătorul zice: „Vremea Mea este aproape; voi face Paştile cu ucenicii Mei în casa ta.” Ucenicii au făcut cum le poruncise Isus şi au pregătit paştile.  Seara, Isus a şezut la masă cu cei doisprezece ucenici ai Săi. Pe când mâncau, El a zis: „Adevărat vă spun că unul din voi Mă va vinde.” Ei s-au întristat foarte mult şi au început să-I zică unul după altul: „Nu cumva sunt eu, Doamne?” Drept răspuns, El le-a zis: „Cel ce a întins cu Mine mâna în blid acela Mă va vinde. Negreşit, Fiul omului Se duce după cum este scris despre El. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului! Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut!” Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul şi I-a zis: „Nu cumva sunt eu, Învăţătorule?” „Da”, i-a răspuns Isus, „tu eşti!”  Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor. ă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.” (Matei 26:17-29)

            „Vă dau aceste învăţături, dar nu vă laud pentru că vă adunaţi laolaltă nu ca să vă faceţi mai buni, ci ca să vă faceţi mai răi. Mai întâi de toate, aud că, atunci când veniţi la adunare, între voi sunt dezbinări. Şi în parte o cred, căci trebuie să fie şi partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiţi buni. Când vă adunaţi, dar, în acelaşi loc, nu este cu putinţă să mâncaţi Cina Domnului. Fiindcă atunci când staţi la masă, fiecare se grăbeşte să-şi ia cina adusă de el, înaintea altuia; aşa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce? N-aveţi case pentru ca să mâncaţi şi să beţi acolo? Sau dispreţuiţi Biserica lui Dumnezeu şi vreţi să faceţi de ruşine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat; şi anume, că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o şi a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după Cină, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.” Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul şi sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuşi, şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă şi bea îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi, şi nu puţini dorm. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi. Dar, când suntem judecaţi, suntem pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea. Astfel, fraţii mei, când vă adunaţi să mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii. acă-i este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunaţi spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni.” (1Corinteni 11:17-34)

            Şi totuşi joaca aceasta de-a Ceştinismul este în primul rând o ofensă la adresa lui Dumnezeu si apoi este o pagubă pentru cei ce practică lucruri nebiblice.

           Este vremea de trezire şi întoarcere la Cuvântul lui Dumnezeu! Oameni buni, lăsaţi la o parte toate aceste învăţături nebiblice şi supuneţi-vă Lui Dumnezeu care ne-a dat Sfântul Lui Cuvânt, Biblia! Lăsaţi-vă de joacă şi luaţi în serios ucenicia! Ea nu este o joacă de copii! Este cea mai cu greutate misiune a unui om! Ea este raţiunea existenţei noastre pe Pământ! “Veniţi-vă în fire, cum se cuvine, şi nu păcătuiţi! Căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu: spre ruşinea voastră o spun”. – 1 Corinteni 15:34

            Şi această avertizare este şi pentru unii dintre colegii mei slujitori care atunci când văd câte un copil la mama sau la bunica în braţe, atunci când ele se împărtăşesc, îi dau şi copilului Trupul Domnului, ca nu cumva să plângă micuţul! Dragii mei colegi, nu vă jucaţi! Pentru că altfel veţi plânge voi!

           Doamne, ai milă de noi!

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Nor de etichete

Blogul lui Remus Rasvan

Să nu prețuiti nimic mai mult decât dragostea pentru Hristos!

Popas pentru suflet

Cristian Ionescu

CrestinTotal.ro

Traiesc pentru Cristos

TRADUCEREA NOULUI TESTAMENT

„Traducerea este forma cea mai profundă a citirii” - Gabriel Garcia Marquez

Vaisamar

Unseasonable musings for times out of joint

Explicații la Biblie

“Cercetați Scripturile pentru că ele vorbesc despre Mine“

trecând prin anotimpuri

cu aproape tot ce-mi place...

Marius Cruceru

...fără cravată

B a r z i l a i - e n - D a n

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

cALEb (כָּלֵב), robul Regelui său: ISUS

Fiţi binecuvântaţi de Domnul!

Iulia Motoc

Not only must Justice be done; it must also be seen to be done

Revista Creştinul Azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din Romania

orthonews.ro

Proclamarea victoriei lui Iisus

CRISTI DANILEŢ - judecător

despre sistemul juridic şi magistrati

Ciprian Barsan

...din inima pentru tine

Penticostalismul AZI

Trezire și reformă în România

Răscumpărarea memoriei

Cultul Penticostal în comunism

%d blogeri au apreciat asta: