Proclamarea victoriei lui Iisus

Archive for octombrie, 2012

Românii între Parascheva şi Dumnezeu sau între întuneric şi Lumină


În zilele trecute a fost mare goană după evlavie în România. Doi sfinţi erau disponibili! Şi mulţi români dreptmăritori nu au ratat momentul. Mare greşeală că în aceste zile românii au iubit mai mult întunericul decât lumina”. (cf. Evanghelia dupa Ioan 3:19)

(sursa: http://www.puterea.ro/articol/sarbatoare_pelerini_la_moastele_sf_parascheva)

(sursa: http://www.doxologia.ro/hramul-sfintei-cuvioase-parascheva/program/programul-sfintelor-slujbe-la-catedrala-mitropolitana-din)

(sursa: http://www.financiarul.ro/2012/10/14/ne-este-oare-de-ajuns-credinta/)

Redau în continuare Psalmul 113 (versiunea Sinodală- ortodoxă) 115 (versiunea Cornilescu), deoarece exprimă foarte bine ceea ce Dumnezeu are de spus în aceste zile despre evlavia de la Iaşi, în special, şi din România, în general.

Psalmul 113 (sursa: http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=65&cap=113)

1.         La ieşirea lui Israel din Egipt, a casei lui Iacob dintr-un popor barbar,

2.         Ajuns-a Iuda sfinţirea Lui, Israel stăpânirea Lui.

3.         Marea a văzut şi a fugit, Iordanul s-a întors înapoi.

4.         Munţii au săltat ca berbecii şi dealurile ca mieii oilor.

5.         Ce-ţi este ţie, mare, că ai fugit? Şi ţie Iordane, că te-ai întors înapoi?

6.         Munţilor, că aţi săltat ca berbecii şi dealurilor, ca mieii oilor?

7.         De faţa Domnului s-a cutremurat pământul, de faţa Dumnezeului lui Iacob,

8.         Care a prefăcut stânca în iezer, iar piatra în izvoare de apă.

9.         Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă, pentru mila Ta şi pentru adevărul Tău,

10.       Ca nu cumva să zică neamurile: „Unde este Dumnezeul lor?”

11.       Dar Dumnezeul nostru e în cer; în cer şi pe pământ toate câte a voit a făcut.

12.       Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucruri de mâini omeneşti:

13.       Gură au şi nu vor grăi; ochi au şi nu vor vedea;

14.       Urechi au şi nu vor auzi; nări au şi nu vor mirosi;

15.       Mâini au şi nu vor pipăi; picioare au şi nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor.

16.       Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei şi toţi cei ce se încred în ei.

17.       Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul; ajutorul lor şi apărătorul lor este.

18.       Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul; ajutorul lor şi apărătorul lor este.

19.       Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul; ajutorul lor şi apărătorul lor este.

20.       Domnul şi-a adus aminte de noi şi ne-a binecuvântat pe noi; a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron,

21.       A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari.

22.       Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi şi pe copiii voştri!

23.       Binecuvântaţi să fiţi de Domnul, Cel ce a făcut cerul şi pământul.

24.       Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor.

25.       Nu morţii Te vor lăuda pe Tine, Doamne, nici toţi cei ce se coboară în iad,

26.       Ci noi, cei vii, vom binecuvânta pe Domnul de acum şi până în veac.

Psalmul 115 (sursa: http://biblia.resursecrestine.ro/psalmii/115)

 1 Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci Numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, pentru credincioşia Ta!

Isa 48.11; Ezec 36.32;

2 Pentru ce să zică neamurile: „Unde este Dumnezeul lor?”

Ps 42.3-10; Ps 79.10; Ioel 2.17;

3 Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea.

1Cron 16.26; Ps 135.6; Dan 4.35;

4 Idolii lor sunt argint şi aur, făcuţi de mâini omeneşti.

Deut 4.28; Ps 135.15-17; Ier 10.3;

5 Au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd,

6 au urechi, dar n-aud, au nas, dar nu miros,

7 au mâini, dar nu pipăie, picioare, dar nu merg; nu scot niciun sunet din gâtlejul lor.

8 Ca ei sunt cei ce-i fac, toţi cei ce se încred în ei.

Ps 135.18; Isa 44.9-11; Iona 2.8; Hab 2.18-19;

9 Israele, încrede-te în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.

Ps 118.2-4; Ps 135.19-20; Ps 33.20; Prov 30.5;

10 Casa lui Aaron, încrede-te în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.

11 Cei ce vă temeţi de Domnul, încredeţi-vă în Domnul! El este ajutorul şi scutul lor.

12 Domnul Şi-aduce aminte de noi: El va binecuvânta, va binecuvânta casa lui Israel, va binecuvânta casa lui Aaron,

13 va binecuvânta pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici şi pe cei mari.

Ps 128.1-4;

14 Domnul să vă înmulţească tot mai mult, pe voi şi pe copiii voştri!

15 Fiţi binecuvântaţi de Domnul, care a făcut cerurile şi pământul!

Gen 14.19; Gen 1.1; Ps 96.5;

16 Cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor.

17 Nu morţii laudă pe Domnul şi nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii,

Ps 6.5; Ps 88.10-12; Isa 38.18;

18 ci noi, noi vom binecuvânta pe Domnul, de acum şi până în veac. Lăudaţi pe Domnul!

Eu aleg să mă închin doar lui Dumnezeu, aleg Lumina; tu pe cine vei alege?

Conferinţa Naţională Pastorală- septembrie 2012 (3)


Al treilea referat (Predarea ştafetei) a fost prezentat în cadrul conferinţei pastorale de fratele pastor Moldovan Ioan.

 

Conţinutul a fost împărţit în cinci capitole:

1. Formarea lucrătorilor/slujitorilor;

2. Împuternicirea lucrătorilor/slujitorilor;

3. Dezvoltarea conducerii şi lucrului în echipă;

4. Vremea când să spui ‚‚La revedere’’;

5. Post pastoraţie.

 

Ceea ce am apreciat la fratele pastor Moldovan este că:

1. s-a încadrat în timpul alocat şi a reuşit să prezinte tot materialul fără să parcurgă în grabă unele aspecte;

2. după prezentarea materialului a proiectat înregistrarea a două interviuri cu fraţi pastorii pensionari care au ştiut să predea ştafeta (Petru Ivan şi Traian Ile). A fost foarte bine gândită această prezentare! Felicitări! S-a văzut că a lucrat în echipă.

Cred că inspirat de cele două interviuri, fratele pastor Sandu Marin a avut o intervenţie care a facut şi mai de impact tot ceea ce s-a spus până la acel moment. Îmi amintesc cu plăcere de această intervenţie: plină de înţelepciune, umor şi învăţătură! Felicitări pentru acest veteran penticostal!

Concluzii

Pentru mine participarea la această conferinţă a fost un bun prilej:

1. de a primi învăţătură din Cuvânt;

2. de a fi edificat prin închinare şi părtăşie;

3. de a mă întâlni cu prieteni;

4. de a mă relaxa puţin;

5. De a cumpăra la un preţ promoţional „Istoria Penticostalismului românesc” (doar 110 lei şi fără taxe poştale). 🙂

Sigur că întotdeauna pot fi făcute lucrurile şi mai bine şi sunt convins că cei din conducere trebuie să lucreze la asta, însă pot afirma că şi de data aceasta am fost binecuvântaţi de Dumnezeu prin participarea la această conferinţă.

Închei seria acestor postări cu un verset biblic: ‚‚Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos. Rugaţi-vă pentru noi; căci suntem încredinţaţi că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile.’’ (Evrei 13:17, 18)

Am primit şi un link prin e-mail de la care pot fi descărcate cele prezentate la conferinţă:  http://dl.transfer.ro/CNP_Sovata_2012_-_editat-transfer_ro-01oct-2ffada.rar

Cristian Ionescu îl invită pe Vladimir Pustan să predice la Elim Chicago


Cristian Ionescu îl invită pe Vladimir Pustan să predice la Elim Chicago.

Conferinţa Naţională Pastorală- septembrie 2012 (2)


Al doilea referat a fost prezentat de fratele pastor Cornel Avram invitatul special al CCPR cu prilejul acestei conferinţe. El a prezentat un material care a avut ca temă mentorarea.

Punctele principale ale prezentării au fost:

1. Ce este mentorarea: definiţie, baza biblică;

2. Patru piedici în calea mentorului: egoismul şi gelozia, experienţa unor alegeri greşite, concentrarea excesivă asupra succesului imediat, eşec determinat de vulnerabilitate;

3. Patru metode de mentorare: învăţătura, discuţii private, părtăşie, exemplul personal;

4. Patru roluri ale mentorului: ghid, garant, mediator, model;

5. Patru responsabilităţi ale mentorului: alegerea debutantului, comunicarea eficientă; însuşirea, aplicarea şi transmiterea disciplinelor spirituale lăuntrice, aşezarea unei noi paradigme: transformarea slujirii din mijloc în scop;

6. Concluzie

7. Provocare şi autoverificare.

Şi de data aceasta timpul alocat s-a dovedit a fi insuficient.

După prezentarea temei au fost şi câteva întrebări:

– fratele slujitor Orăşean (aşa am înţeles eu): fiecare slujitor ar trebui să aibă mentoraţi; cum putem face cunoscută această nevoie? A răspuns fratele pastor Cornel Avram: să prezinte de la amvon această nevoie;

– un alt participant (nu am reţinut numele): când se termină mentorarea? Răspuns: când predai slujba; la moarte;

– fratele slujitor Vasile Barac: să prezinte cineva o experienţă practică; pentru că nu au fost alţii, fratele pastor Gurău a prezentat această experienţă personală.

Fratele pastor Cornel Avram a oferit conducerii CCPR o placă comemorativă cu ocazia împlinirii a 90 de ani de credinţă penticostală în România şi cu ocazia semnării protocolului de colaborare între CCPR şi UBPRSC (am făcut şi poze de la înmânare dar nu sunt clare).

Conferinţa Naţională Pastorală- septembrie 2012 (1)


În perioada 26-28 septembrie am participat la Conferinţa Naţională Pastorală a CCPR. Şi de data aceasta am fost binecuvântat să fiu în părtăşie cu Domnul şi cu fraţii mei chemaţi la slujire. Am fost binecuvântaţi să şi primim Cuvântul noi cei care dăm mereu acest Cuvânt.

 

 

 

Tema conferinţei de anul acesta a fost “ Păstrând demnitatea şi credincioţia până la capătul slujirii”. În Cuvântul înainte pregătit de fratele pastor Mihai Dumitraşcu acesta a redat opinia dr. Robert Clinton (profesor la Fuller Theological Seminary) care a identificat câteva moduri în care un slujitor îşi poate sfârşi lucrarea: oprirea din lucrare prematur, să sfârşească slab, să sfârşească „aşa şi aşa”, să sfârşească bine sau să nu fie sigur dacă a sfârşit bine. Acelaşi autor spune că din 1300 de lideri din Biblie, lideri istorici şi lideri contemporani două treimi dintre ei au sfârşit rău, acest rezultat fiind zguduitor pentru cei implicaţi în slujire. Invitaţia era ca în dependenţă de Dumnezeu să putem descoperi cum putem sfârşi cu bine lucrarea, încât la sfârşitul lucrării să putem spune împreună cu apostolul Pavel: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui”. (2Ti.4:7,8)

Fratele pastor Mihai Dumitraşcu a prezentat primul referat intitulat „Sfârşind bine lucrarea” iar punctele principale au fost: 1. Identificarea barierelor care fac ca un slujitor să nu sfârşească bine: finanţele- abuzarea lor; puterea- abuzarea ei; mândria- care conduce la cădere; sex- relaţii ilicite; familia- relaţii nesănătoase în ea; plafonarea; rănile emoţionale. 2. Caracteristicile liderilor care sfârşesc bine: păstrarea unei relaţii personale, vibrante cu Dumnezeu până la sfârşitul veţii; continuând să înveţi folosind nenumărate resurse,în special din experienţa vieţii; asigurându-te că se vede în viaţa ta caracterul cristic- roada Duhului Sfânt; asigurându-te că există o corelare între convingeri şi trăire; lasând în urmă o moştenire ca o contribuţie a ta finală; trăind conştient de destinul tău şi făcând tot posibilul să-l împlineşti. 3. Factori care sporesc posibilitatea de a sfârşi bine lucrarea: perspectiva, reînnoirea spirituală, disciplina, învăţarea continuă, mentorarea.

Şi de data aceasta timpul alocat s-a dovedit a fii insuficient.

La discuţii pe margine a acestui referat au pus întrebări următorii fraţi pastori:

– Nicu Oros: Ce se poate spune despre abuzul de autoritate care poate fi uneori exercitat de Cultul Penticostal?

– Marin Pintilie: existenţa diaconiţelor în Biserica Primară; necesitatea ca acum să avem consilieri femei care să poată consilia pe surorile din adunare pentru protecţia pastorului;

– Nelu Brie: explicare a conceptului de “formare startegică”; latura aplicativă a principiului dării de seamă şi ce am putea face ca biserică locală şi ca organizaţie pentru cei ce alunecă?

– Mircea Deteşan: Cine au fost oamenii de impact din viaţa noastră? Care au fost evenimentele de impact?

Una dintre întrebările arzătoare care s-a ridicat şi care necesită un răspuns a fost: Cine îi păstoreşte pe pastori?

În următoarele postări voi reveni cu detalii legate de celelalte referate şi discuţiile apărute.

Nor de etichete

Investing Online Is the Best Way to Go

Smile! You’re at the best WordPress.com site ever

Sorin Ovidiu Vîntu

Proclamarea victoriei lui Iisus

Blogul lui Vaișamar

"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy"

Aurel Munteanu - blog

,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” - Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Blogul lui Remus Rasvan

Să nu prețuiti nimic mai mult decât dragostea pentru Hristos!

POPAS PENTRU SUFLET

Cristian Ionescu

CrestinTotal.ro

Traiesc pentru Cristos

TRADUCEREA NOULUI TESTAMENT

„Traducerea este forma cea mai profundă a citirii” - Gabriel Garcia Marquez

Vaisamar

Unseasonable musings for times out of joint

Explicații la Biblie

„Cercetați Scripturile pentru că ele vorbesc despre Mine“

trecând prin anotimpuri

spiritualitate și sănătate

Marius Cruceru

...fără cravată

B a r z i l a i - e n - D a n

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

cALEb (כָּלֵב), robul Regelui său: ISUS

Fiţi binecuvântaţi de Domnul!

Creştinul Azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

orthonews.ro

Proclamarea victoriei lui Iisus

%d blogeri au apreciat: