Proclamarea victoriei lui Iisus


Cuvântul lui Dumnezeu descoperit în Sfânta Scriptură este norma pentru credință și trăire a vieții de credință. Chiar din primul articol Mărturisirea noastră de Credință spune: 1.  Noi credem că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu fără greşeală şi singura noastră normă în viaţa de credinţă.

Biblia sau Sfânta Scriptură, compusă din Vechiul Tes­tament şi Noul Testament, este insuflată de Dumnezeu (2 Tim. 3:16; 2 Petru 1:20-21).

Biblia este o descoperire dumnezeiască făcută oame­nilor. Ea a fost scrisă în diferite perioade de timp, până la finalizarea ei, prin cartea Apocalipsei. Nimeni nu are drep­tul să adauge, să scoată sau să schimbe ceva din ea (Prov. 30:6; Gal. 1:8-9; Apoc. 22:18-19).  Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, viu şi lucrător, mai tăietor ca o sabie cu două tăişuri (Evrei 4:12).

Vechiul Testament ne arată cum Dumnezeu a pregătit venirea în lume a lui Mesia, care este Domnul Isus Hristos (1 Cor. 10:6; Gal. 3:24; Col. 2:14-17; Efes. 2:14-16; Evrei 8:13).

Noul Testament ne arată viaţa şi învăţătura Domnului Isus Hristos care stau la temelia Bisericii lui Dumnezeu. De asemenea, Noul Testament cuprinde învăţătura apostolilor (Rom. 10:4; 3:24; 1 Cor. 15:12; 2 Tim. 1:13; Romani 1:16; 2 Tes. 1:8-9).

Prin urmare, concepția unui creștin penticostal depre lume și viață trebuie să rezulte din înțelegerea și aplicarea la viața cotidiană a învățăturilor cuprinse în Sfânta Scriptură. În ea ne este revelat adevărul despre lume și viață. În ea este cuprins singurul adevăr absolut. Iisus, Domnul și Mântuitorul nostru, spunea: Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul (In.17:17).

Într-o lume în care se promovează și se încurajează relativismul și depășirea  barierele confesionale  noi, creștinii penticostali, trebuie să rămânem la adevărul Sfintelor Scripturi, adevăr care ne învață principiul separării (adică există niște bariere pe care cei ce sunt creștini autentici nu vor să le îndepărteze, deoarece ele ne protejează) credincioșilor de păcat, lume și de cei ce pretind că Îl urmează pe Cristos, dar cu faptele Îl tăgăduiesc. V-am scris în epistola mea să n-aveţi nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înţeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacomi de bani, sau cu cei hrăpăreţi, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieşiţi din lume. Ci v-am scris să n-aveţi niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că îşi zice „frate”, totuşi este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idoli, sau defăimător, sau beţiv, sau hrăpăreţ; cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncaţi. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei dinăuntru? Cât despre cei de afară, îi judecă Dumnezeu. Daţi afară, dar, din mijlocul vostru pe răul acela (1Cor.5:9-13). Deci apostolul Pavel era pentru bariere! Este evident că nu toți cei ce se pretind creștini și slujitori ai lui Cristos și sunt ceea ce pretind. Deci adevărații urmași ai lui Cristos vor crede și vor aplica cest principiu al separării credincioșilor. Ei nu cred că toți vor merge în Împărăția lui Dumnezeu, ci doar unii și aceia puțini (Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei ce o află (Mt.7:13, 14)

Analizându-i în lumina Bibliei îi putem recunoaște pe acești creștini și slujitori falși. Despre sursa minciunii Mântuitorul nostru ne spunea:  Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii. (In.8:44)  Iată ce scria și apostolul Ioan în primul veac: Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuieşte; oricine păcătuieşte nu L-a văzut, nici nu L-a cunoscut. Copilaşilor, nimeni să nu vă înşele! Cine trăieşte în neprihănire este neprihănit, cum El însuşi este neprihănit. Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său. (1In.3:5-10)

Unul dintre păcatele prezentate de Cuvântul lui Dumnezeu ca păcat este minciuna. Acest păcat este deosebit de grav, mai ales atunci când este folosit pentru pierzarea celor ce ascultă. De aceea Pavel îndemna și avertiza pe Timotei: Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă. (1Tim.4:16). Iar Petru scria prezbiterilor: Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca şi ei, un martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită: păstoriţi turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine. Nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţire, ci făcându-vă pilde turmei. (s.n.) (1Pt.4:1-3).

Acestea fiind spuse și având în vedere din nou pe încă pastorul penticostal Pustan și recenta îmbărbătare  (Dumnezeu sa-l folosească pentru întărirea sufletelor noastre și pentru binecuvântarea noastră, le spuse spre luminare întru ortodoxie, marele pastor) a penticostalilor din Beiuș la a urma calea cea minunată a ortodoxiei doresc să prezint în câteva postări minciunile prezentate așa de frumos de domnul preot Constantin Necula (ca niște gogoși proaspăt încălzite la microunde și servite pofticioșilor din acea adunare) . 

Nu știu cât timp îmi va lua deoarece sunt foarte ocupat, dar trebuie lăsat ca lumina adevărului să strălucească în acest întuneric gros. Repet, minciuni în comparație cu adevărul revelat în Sfânta Carte. Ce bine este că avem Scripturile pe limba noatră, altfel lupii îmbrăcați în haine de oi ne-ar fi dus spre pierzare! Despre acești lupi ne-a averizat Domnul Iisus, dar și apostolii (Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori– Mt.7:15; Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma– Fp.20:30). Dragii mei, ascultați-mă: turma lui Cristos din CCPR și nu numai este în pericol  și din cauza acestui lup: Ioan Pustan. Mai sunt și alți lupi cu doctorate! Încet dar sigur le vom vedea colții!

Prima minciună:  Ortodoxia este o biserică vie…Ortodoxia este una sfântă și apostolică Biserică…Este sfântă, ortodoxia că Îl are Cap pe Cristos…Apostolică pentru că încă mai propovăduiește Evanghelia…Apostolică că transmite în istorie din episcop în episcop prin succesiune apostolică…

Potrivit Bibliei, Biserica pe care Domnul Iisus a înființat-o nu a fost Biserica Ortodoxă și nici preafrumoasa ortodoxie. Domnul Iisus Cristos a întemeiat Biserica Lui care este universală și în același timp locală. Ea este Trupul Lui viu, reprezentanta Lui pe Pământ și nu o organizație lumească în care spiritul lumii e viu și biserica mult lăudată e moartă. Această denumire pentru Biserica Răsăriteană a apărut la mult timp după aceea. Primii urmași ai Domnului Iisus nu au știut nimic de frumusețea BOR! Se poate observa cu ochiul liber ca BOR nu Îl are ca și Cap pe Cristos! Dacă El ar fi Conducătorul ei altfel ar arăta! Ce Evanghelie predică BOR? Domnul preot ne-a arătat Triodul și a citat din Tradiție! La analiza celorlate minciuni vom vedea ce evanghelie a predicat, ca reprezentant al ortodoxiei, de ziua ortodoxiei, într-o adunare penticostală!

Reclame

Comments on: "Cât de mult le plac unor penticostali gogoșile calde?! (1)" (5)

 1. Am mai postat acest comment pe un blog, dar revin și aici cu el: Nu încape îndoială că ecumenicii devin tot mai ecumenici, și de data aceasta nu mai este o chestiune personală, particulară a lui V. Pustan, ci atrage după sine o mulțime de alți credinciosi. Se pare că evanghelistul s-a specializat în a sfida luarea de pozitie a credincioșilor penticostali (in special), ba mai mult, a mustrărilor care i-au fost aduse, pe diferite bloguri. Păcat, odată cu trecerea timpului, influența lui este tot mai mare și foarte mulți îl urmează, fără însă a avea capacitatea de a discerne ceea ce fac, sau, poate și ei, intenționat, la fel de sfidători, ca și învățătorul. Părerea mea e ca Pustan vrea să iasă cumva în evidență, cu orice preț. Probabil vrea să își găsească locul în istorie ca reformator. Nici prima oară când și-a făcut cruce la Mosuni, și nici a doua oară la Timișoara în 2011 nu a fost un accident; nu a fost o greșeală regretabilă, ci totul a fost premeditat. Se vede clar, prin ceea ce s-a întâmplat de Ziua Ortodoxiei la Beiuș. Nu se mai mulțumește a mai merge prin biserici ortodoxe, ci aduce preasfinții în spatele amvonului, cu scopul de a evangheliza pocăiții. Activitatea aceasta, nestopată, va avea efecte grave în timp, printre credinciși (în special între cei penticostali).

  • Alex,
   Să ne rugăm și să sperăm că cei din conducerea CCPR vor lua urgent măsurile ce se impun în asemenea cazuri.
   Eu tot mai trag nădejde!

   • Fr. Joldes, eu sunt membru într-o biserică baptistă, dar asta nu înseamnă că trebuie să mă fac că plouă. Astfel de acțiuni pun în pericol creștinismul evanghelic (din România) în general. Este adevărat, trăim în postmodernism, și aceasta își face simțită prezența și intre noi, pocăiții. În felul acesta ne pierdem mărturia (care ne-a mai rămas) în lume. Evanghelia nu trebuie doar trăită la nivel individual, ci ea trebuie predicată și altora, dar când nu mai trăim conform Scripturii, atunci nu mai avem ce predica; ne-am încheiat misiunea. Sper că CCPR v-a lua atitudine față de astfel de ˝ ieșiri˝, altfel, pe termen mediu și lung, urmările nu vor fi cele mai dorite. Binecuvântări!

 2. Dar Duhul spune lamurit ca, in vremurile din urma, unii se vor lepada de credinta, ca sa se alipeasca de duhuri inselatoare si de invataturile dracilor, (1Tim.4:1)

  Sa nu-ti faci chip cioplit, nici vreo infatisare a lucrurilor care sunt sus in ceruri, sau jos pe pamant, sau in apele mai de jos decat pamantul. (Exod.20:4)

  Ezechiel 14
  1. Cativa din batranii lui Israel au venit la mine si au sezut inaintea mea.

  2. Si cuvantul Domnului mi-a vorbit astfel:

  3. „Fiul omului, oamenii acestia isi poarta idolii in inima si isi pironesc privirile spre ceea ce i-a facut sa cada in nelegiuire! Sa Ma las Eu sa fiu intrebat de ei?

  4. De aceea vorbeste-le si spune-le: „Asa vorbeste Domnul Dumnezeu: „Orice om din casa lui Israel care isi poarta idolii in inima si care isi pironeste privirile spre ceea ce l-a facut sa cada in nelegiuirea lui – daca va veni sa vorbeasca prorocului – Eu, Domnul, ii voi raspunde, in ciuda multimii idolilor lui,

  5. ca sa prind in chiar inima lor pe aceia din casa lui Israel care s-au departat de Mine din pricina tuturor idolilor.”

  6. De aceea, spune casei lui Israel: „Asa vorbeste Domnul Dumnezeu: „Intoarceti-va si abateti-va de la idolii vostri, intoarceti-va privirile de la toate uraciunile voastre!

  7. Caci orice om din casa lui Israel sau din strainii care locuiesc pentru o vreme in Israel, care s-a departat de Mine, care isi poarta idolii in inima lui si nu-si ia privirile de la ceea ce l-a facut sa cada in nelegiuirea lui – daca va veni sa vorbeasca unui proroc, ca sa Ma intrebe prin el – Eu, Domnul, prin Mine insumi ii voi raspunde.

  8. Imi voi intoarce fata impotriva omului acestuia, il voi face un semn si de pomina si-l voi nimici cu desavarsire din mijlocul poporului Meu. Si veti sti ca Eu sunt Domnul!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Nor de etichete

Blogul lui Remus Rasvan

Să nu prețuiti nimic mai mult decât dragostea pentru Hristos!

Popas pentru suflet

Cristian Ionescu

CrestinTotal.ro

Traiesc pentru Cristos

TRADUCEREA NOULUI TESTAMENT

„Traducerea este forma cea mai profundă a citirii” - Gabriel Garcia Marquez

Vaisamar

Unseasonable musings for times out of joint

Explicații la Biblie

“Cercetați Scripturile pentru că ele vorbesc despre Mine“

trecând prin anotimpuri

cu aproape tot ce-mi place...

Marius Cruceru

...fără cravată

B a r z i l a i - e n - D a n

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

cALEb (כָּלֵב), robul Regelui său: ISUS

Fiţi binecuvântaţi de Domnul!

Iulia Motoc

Not only must Justice be done; it must also be seen to be done

Revista Creştinul Azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din Romania

orthonews.ro

Proclamarea victoriei lui Iisus

CRISTI DANILEŢ - judecător

despre sistemul juridic şi magistrati

Ciprian Barsan

...din inima pentru tine

Penticostalismul AZI

Trezire și reformă în România

Răscumpărarea memoriei

Cultul Penticostal în comunism

%d blogeri au apreciat asta: