Proclamarea victoriei lui Iisus


Discuţiile în jurul pastorului Pustan şi a noii- nouă pentru noi evanghelicii- închinări propuse de el  (prin gestul lui) sunt departe de a se fi încheiat. De ce? Deoarece închinarea în Biblie şi practicată de Biserica Creştină este de o deosebită importanţă. Mântuirea oamenilor este legată de raportarea lor corectă la Creator iar, prin închinare, ne putem apropia de Domnul Cerului şi al Pământului. Despre singurul Domn spune apostolul Pavel astfel: …nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meşteşugirea şi iscusinţa omului.(Faptele Apostolilor 17:29)

Dumnezeu s-a descoperit pe Sine în Sfânta Scriptură şi tot în acestă Sfântă Carte ne-a prezentat şi modul în care trebuie să ne închinăm. Ne-a arătat Cui să ne închinăm şi a reglementat strict cum să ne închinăm.

Cui să ne închinăm? Dumnezeu ne spune clar încă de la început: Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. (Exodul 20:3). Închinarea este doar pentru Dumnezeu!

Cum să ne închinăm?  Dumnezeu nu ne-a lasăt în întuneric (să ne lumineze Pustan, visătorul sau criticul), nu vrea să ajungem în confuzie (cum ar vrea unul – Satan-  şi unii – ajutoarele lui- ci ne descoperă (adică noi nu trebuie să încercăm să inventăm modalităţi de închinare ci trebuie să ne conformăm celor deja decoperite de singurul Dumnezeu adevărat- Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt): Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii, până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. (Exodul 20:4-6). Închinarea nu trebuie să fie făcută în faţa imaginilor sau statuilor sau obiectelor sau cadavrelor (sau cu ajutorul lor) oricât de frumoase sau de urăte ar fi acestea! Sau chiar dacă le sfinţeşte pastorul sau le apără visătorul şi criticul!

Domnul Iisus Cristos ne învaţă exact Cui trebuie adusă închinarea noastră şi cum trebuie să ne închinăm: Părinţii noştri s-au închinat pe muntele acesta; şi voi ziceţi că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii.”  „Femeie”, i-a zis Isus, „crede-Mă că vine ceasul când nu vă veţi închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci Mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” (Ioan 4:20-24).

Ce bine este că avem Sfânta Scriptură în limba noastră şi în mâinile noastre! Altfel am fi ajuns ca cei din Evul Întunecat să fim duşi în rătăcire de pastorul Pustan şi susţinătorii lui.

Această este temelia pusă de singurul Dumnezeu adevărat! De aici trebuie să înceapă orice discuţie despre adevărata închinare. Orice abatere, oricât de mică, de la aceste reguli clare date de singurul Dumnezeu adevărat este înspirată de Satan şi are ca scop amăgirea şi târârea oamenilor într-o închinare falsă, închinare adusă prin imagini, statui, cadavre, obiecte direct lui Satan, duşmanul singurului Dumnezeu adevărat, duşman care este dornic să ia locul lui Dumnezeu. În privinţa aceast iată ce scrie Cuvîntul lui Dumnezeu: Cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.” (Isaia 14:12-14); Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie.”  „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti.” (Matei 4:8-10); Uitaţi-vă la Israelul după trup: cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtăşire cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc Neamurile jertfesc dracilor, şi nu lui Dumnezeu. Şi eu nu vreau ca voi să fiţi în împărtăşire cu dracii. Nu puteţi bea paharul Domnului şi paharul dracilor; nu puteţi lua parte la masa Domnului şi la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El?(1Corinteni 10:18-22)

Prin urmare, închinarea adusă de pastorul Pustan, care este susţinut de unii (pastori, profesori-încă aparţinători ai CCPR) care pretind, în prima fază, că acesta doar şi-a făcut semnul crucii şi apoi când le este pus filmul în faţă încep să vadă că s-a şi îndoit în faţa icoanelor, este o închinare falsă!

Adevăraţii închinători (în duh şi adevăr) vor respinge acest fel de închinare şi i se vor opune cu toată puterea pe care singurul Dumnezeu adevărat ne-o va da în aceste vremuri grele. Despre aceste vremuri grele ne învaţă apostolul Pavel. El descrie exact pe aceşti oameni care au doar o formă de evlavie!

Îndemn pe toţi cei care doresc să rămână credincioşi singurului Dumnezeu adevărat, slujitori şi credincioşi, să se opună public şi insistent acestor oameni stricaţi la minte. Nu-i mai primiţi în adunările din care faceţi parte! Să se ducă acolo unde se pot închina liberi la domnul lor! Mijlocitori (imagini, statui, cadavre, obiecte), acceptaţi de mintea lor stricată, care să îi ajute (să le fie ferestre) vor găsi acolo din belşug! Acest îndemn pentru aceste vremuri grele ni-l dă însuşi apostolul Pavel: Dacă învaţă cineva pe oameni învăţătură deosebită, şi nu se ţine de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos şi de învăţătura care duce la evlavie, este plin de mândrie şi nu ştie nimic; ba încă are boala cercetărilor fără rost şi a certurilor de cuvinte, din care se naşte pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricaţi la minte, lipsiţi de adevăr şi care cred că evlavia este un izvor de câştig. Fereşte-te de astfel de oameni. Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig. (1Timotei 6:3-6 ).

Doamne, ai milă de poporul Tău!

            Iisus este Biruitorul!

Comments on: "Încercarea de a minimaliza răul" (2)

  1. terminateologul said:

    Crestinii erau ucisi pentru refuzul de a pune (plasa) o bobita de tamie pe altarul pagn.
    1 – Pui bobita, ai scapt! (e doar un gest simbolic; nu insemana nimic pt. tine; in fapt tu in sinea ta te-ai inchinat Domnului; o sa poti sa propovaduiesti la altii daca scapi; etc.)
    2 – Nu pui bobita, MORI! (Moarte de martir; nebun pentru Cristos; rasplata in Cer.)

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Nor de etichete

Blogul lui Vaișamar

"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy"

Aurel Munteanu - blog

,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” - Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Blogul lui Remus Rasvan

Să nu prețuiti nimic mai mult decât dragostea pentru Hristos!

Popas pentru suflet

Cristian Ionescu

CrestinTotal.ro

Traiesc pentru Cristos

TRADUCEREA NOULUI TESTAMENT

„Traducerea este forma cea mai profundă a citirii” - Gabriel Garcia Marquez

Vaisamar

Unseasonable musings for times out of joint

Explicații la Biblie

“Cercetați Scripturile pentru că ele vorbesc despre Mine“

trecând prin anotimpuri

cu aproape tot ce-mi place...

Marius Cruceru

...fără cravată

B a r z i l a i - e n - D a n

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

cALEb (כָּלֵב), robul Regelui său: ISUS

Fiţi binecuvântaţi de Domnul!

Creştinul Azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

orthonews.ro

Proclamarea victoriei lui Iisus

CRISTI DANILEŢ - judecător

despre sistemul juridic şi magistrati

Ciprian Barsan

...din inima pentru tine

%d blogeri au apreciat: