Proclamarea victoriei lui Iisus

Archive for octombrie, 2011

Râul Sadului (2)- schiţe


În zilele petrecute la Râul Sadului am lucrat pe pasaje biblice extrăgând din textele biblice ideea exegetică şi apoi lucrând la ideea homiletică a textului.

Am lucrat şi individual şi în grupuri şi apoi fiecare grup şi-a susţinut lucrarea. Sigur că a urmat critica fratelui Doug Johnson care era spre zidire!

.

Postez în continuare pozele acestor lucrări (unele poze nu sunt prea reuşite, deoarece le-am făcut cu telefonul). Sper să fie de folos.

Primul pasaj pe care am lucrat a fost Filipeni 2:19-30.

.

 .

 .

.

 .

.

.

.

Voi reveni cu celelalte două pasaje: Galateni 4:1-7 şi Ioan 2:1-11.

Conferinţa pastorilor din CCPR- concluzii


Concluziile conferinţei pastorale de la Sovata au fost cuprinse într-o rezoluţie votată de majoritatea celor prezenţi.

Fratele pastor Florin Ianovici a dat citire la câteva concluzii pe care el le-a considerat importante şi a precizat că este bine ca dezbaterile conferinţei şi concluziile prezentate să fie cuprinse într-o rezoluţie. El a prezentat următoarele concluzii:

1. Semnul sigur al botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în alte limbi;

2. Trebuie să renunţăm la ideea că cine nu vorbeşte în alte limbi nu poate fi mântuit;

3. Botezul cu Duhul Sfânt nu este o condiţie pentru primirea mântuirii (ca iertare) dar afectează mântuirea (ca sfinţire, ca umblare cu Dumnezeu);

4. Duhul Sfânt nu lucrează pe compartimente;

5. Trebuie renunţat la procedura repetării ostentative a unui cuvânt în cazul rugăciunii stăruitoare pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt.

Fratele pastor Romu Mocan a precizat că nu se poate să fi slujitor penticostal fără botezul cu Duhul Sfânt.

Spre finalul conferinţei fratele pastor Riviş Tipei a supus la vot concluziile prezentate de fratele pastor Florin Ianovici şi ele au fost votate de majoritatea celor prezenţi. Nu s-a ridicat nimeni care să ia cuvântul şi să critice cele exprimate de fratele pastor Florin Ianovici. Cred ca aceste concluzii urmează să fie publicate că fiind rezoluţia adoptată la această conferinţă de corpul pastoral al CCPR.

La cele două întrebări incomode (Poţi fi mântuit fără botezul cu Duhul Sfânt? şi Poţi fi răpit fără botezul cu Duhul Sfânt?) apărute în prezentarea referatului său, fratele pastor Nelu Brie a răspuns afirmativ.

Am avut şi câteva nemulţumiri legat de această conferinţă:

1. Nu cred că s-a acordat suficient timp (cel puţin în cazul fratelui pastor Nelu Brie) pentru o prezentare şi o dezbatere mai amplă a referatelor, lucru care a condus la anumite neînţelegeri la care s-au străduit să răspundă fraţii care au prezentat referatele;

2. Nu cred că s-a acordat suficient timp pentru a discuta în detaliu concluziile fratelui pastor Florin Ianovici, concluzii ce au devenit rezoluţia conferinţei;

3. Procedarea la votarea acestei rezoluţii trebuia să fie precedată de discuţii detaliate; impresia mea a fost că s-a făcut pe fugă. Aş fi dorit să fie diferit.

4. Nu a susţinut un referat şi fratele pastor John Tipei (  chiar dacă am fi avut patru referate ). El a fost rector la ITP, este pastor în CCPR, este profesor la ITP şi a scris şi o carte intitulată Duhul Sfânt  în care prezintă bine documentat şi tema conferinţei noastre de anul acesta.

Nădejdea mea este că pe viitor nu vom mai repeta aceste greşeli pe care poate şi alţi fraţi pastori prezenţi le-au perceput ca şi mine.

Conferinţa pastorilor din CCPR- conţinut


            Conferinţa a început în seara de marţi, 4 octombrie. În prima seară au fost două momente de rugăciune conduse de fraţii pastori Corneliu Constantineanu şi Ioan Gurău. Apoi a predicat fratele pastor Simion Bumbar. Titlul predicii: Ce fel de viaţă are un slujitor plin de Duhul Sfânt? (Efeseni 5:16-18).

Miercuri dimineaţa conferinţa a continuat cu un timp de rugăciune condus de doi fraţi pastori (am recunoscut doar pe fratele pastor Eugen Filote).

După aceea fratele pastor Moise Ardelean a prezentat referatul Botezul cu Duhul Sfânt şi semnele botezului cu Duhul Sfânt. El a prezentat trei semne ale botezului cu Duhul Sfânt: 1. vorbirea în alte limbi; 2. o bucurie de nedescris; 3. primirea puterii spirituale, care se va observă printr-un salt spiritual în viaţa celui botezat cu Duhul Sfânt. S-a discutat pe marginea acestui referat şi s-a precizat clar (printre alte precizări) că nu există botez cu Duhul Sfânt fără vorbirea în alte limbi.

Miercuri după amiază a prezentat referatul fratele pastor Nelu Brie. A fost un referat foarte bine documentat biblic. Argumentele aduse au fost solide. El spus printre altele: Aşadar, botezul cu Duhul Sfânt este o experienţă bine determinată, având un caracter supranatural, care vine întodeauna după convertire şi naşterea din nou; această experienţă este însoţită întotdeauna de semnul vorbirii în alte limbi, alături de alte manifestări cum ar fi… . Existenţa botezului cu Duhul Sfânt nu este întotdeauna cu  vorbire în alte limbi- această afirmaţie este un atentat la botezul cu Duhul Sfânt şi rezultă nu din studiul Scripturii ci dintr-un faliment.

El a abordat şi două întrebări incomode: Poţi fi mântuit fără botezul cu Duhul Sfânt? şi Poţi fi răpit fără botezul cu Duhul Sfânt?. A precizat că, deşi putea evita aceste întrebări, nu a făcut acesta deoarece nu i-a permis conştiinţa. Desigur că aceste două întrebări au creat o amplă dezbatere. În cea de-a treia postare (Concluzii) voi prinde şi răspunsurile la aceste întrebări.

Seara de miercuri s-a încheiat cu două momente de rugăciune conduse de fraţii pastori Ioan Moldovan şi Ghiţă Riţişan, urmate de o predică bună (Rolul Duhului Sfânt în organizarea Bisericii lui Dumnezeu– 1 Corinteni 12:13), în dulcele grai moldovenesc, a fratelui pastor Dragoş Croitor.

Ziua de joi a început cu două momente de rugăciune conduse de doi fraţi pastori (am recunoscut doar pe fratele pastor Liviu Axinte).

Conferinţa a continuat cu prezentarea ultimului referat de către fratele pastor Riviş Tipei despre aspecte practice pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt. El a vorbit despre faptul că modalităţile de primire a botezului cu Duhul Sfânt sunt diferite şi ne-a prezentat modalităţile biblice (programe de rugăciune intensivă; punerea mâinilor şi în timpul unei predici) dar şi alte moduri experimentate în practica slujirii. Ne-a prezentat apoi mai multe experienţe ale botezului cu Duhul Sfânt. El a precizat următoarele două idei: 1. vorbirea în limbi este semnul iniţial al botezului cu Duhul Sfânt şi 2. acest semn este uniform pentru toate cazurile botezului cu Duhul Sfânt. În acelaşi timp a spus că botezul cu Duhul sfânt are loc o singură dată, umplerea cu Duhul Sfânt se repetă.

Au fost apoi câteva luări de cuvânt şi prezentarea concluziilor. Despre concluzii voi scrie într-o postare viitoare.

Pe tot parcursul conferinţei au slujit prin cântare un grup de tineri din Târgu Mureş şi fratele pastor Marius Livanu.

 

Conferinţa pastorilor din CCPR- atmosfera


Între 4-6 octombrie am participat la Conferinţa pastorilor CCPR de la Sovata.

Aşa cum am promis în postarea anterioară revin cu detalii pe această temă deoarece consider că este foarte important tot ceea ce s-a întâmplat acolo şi este bine să avem o perspectivă cât mai exactă a ceea ce se întâmplă în CCPR.

Precizez că nu am intrat pe vreun alt blog să văd ce s-a scris pe acest subiect ci am dorit să prezint lucrurile aşa cum le-am perceput eu.

Intenţionez să am trei postări pe acest subiect şi anume:

I. Atmosfera care a caracterizat această întâlnire;

II. Conţinutul celor petrecute acolo;

III. Concluziile acestei conferinţe.

I. Atmosfera conferinţei

Deschiderea şi părtăşia autentică au caracterizat această întâlnire.

Rugăciunile care s-au înălţat către Dumnezeu în acele zile au fost înflăcărate. Fraţii pastori au fost deschişi şi liberi în închinare. Atunci când au fost prezentate diferite cauze pentru rugăciune s-a simţit deschiderea celorlalţi fraţi care au fost gata să poarte poveri în rugăciune pentru persoane pe care nu le cunoşteau, dar pe care un frate pastor le pomenea pentru a fi susţinute în rugăciune. Nu era nimic forţat, era o deschidere şi o părtăşie autentice. Puteai simţi că nu eşti singur cu acea povară, că lângă tine în acele momente sunt sute de fraţi care te ajută.

Apoi a fost evidentă dorinţa pentru dialog.

Oricare dintre fraţii pastori putea lua cuvântul fără nici o problemă. Dacă este cineva care contestă acum acest lucru (precizez că nu am intat pe alte bloguri încă), este un mincinos. S-a putut observa dorinţa tuturor celor prezenţi de a asculta poziţia şi argumentele fiecăruia. A fost o dezbatere autentică; au fost şi opinii contrare urmate apoi de precizări şi clarificări care au condus spre pace şi unitate.

În cele din urmă pot spune că pacea şi unitatea existente în adunarea pastorilor CCPR au putut fi observate pe tot parcursul conferinţei. Deşi au fost exprimate uneori poziţii diferite am rămas uniţi şi în pace. A fost evidentă dorinţa fraţilor pastori din toate regiunile ţării de a fi în pace şi de a fi împreună. Deşi nu sunt puţini aceia (sigur, conduşi de tatăl lor Satan) care ar dori ca acestă organizaţie să nu fie în pace şi să nu fie unită, pot afirma că Duhul Domnului ne uneşte (deşi suntem diferiţi în multe) pentru a promova interesele Împărăţiei lui Dumnezeu.

Conferinţa pastorilor din CCPR


În perioada 4-6 octombrie, anul curent, va avea loc conferinţa pastorilor din CCPR. Ea se va desfăsura la Sovata, judeţul Mureş. În anul acesta tema conferinţei este Botezul cu Duhul Sfânt.

Consider că a fost aleasă acestă temă pentru cel puţin  două motive:

1. Se doreşte accentuarea învăţăturii penticostale despre vorbirea în alte limbi ca fiind unicul semn iniţial al botezului cu Duhul Sfânt;

2. Se doreşte o delimitare de alte organizaţii sau biserici pe care le întâlnim şi în ţara noastră şi care pretind că sunt penticostale în doctrină şi practică.

Mă aştept să avem un timp binecuvântat de Dumnezeu la Sovata în acele zile; n-ar fi rau ca acei ce ne urmăresc pe bloguri să se roage pentru noi. Doresc să revin cu detalii despre ce vom discuta acolo.

Nor de etichete

Sorin Ovidiu Vîntu

Proclamarea victoriei lui Iisus

Blogul lui Vaișamar

"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy"

Aurel Munteanu - blog

,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” - Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Blogul lui Remus Rasvan

Să nu prețuiti nimic mai mult decât dragostea pentru Hristos!

POPAS PENTRU SUFLET

Cristian Ionescu

CrestinTotal.ro

Traiesc pentru Cristos

TRADUCEREA NOULUI TESTAMENT

„Traducerea este forma cea mai profundă a citirii” - Gabriel Garcia Marquez

Vaisamar

Unseasonable musings for times out of joint

Explicații la Biblie

„Cercetați Scripturile pentru că ele vorbesc despre Mine“

trecând prin anotimpuri

spiritualitate și sănătate

Marius Cruceru

...fără cravată

B a r z i l a i - e n - D a n

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

cALEb (כָּלֵב), robul Regelui său: ISUS

Fiţi binecuvântaţi de Domnul!

Creştinul Azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

orthonews.ro

Proclamarea victoriei lui Iisus

%d blogeri au apreciat: