Proclamarea victoriei lui Iisus

Archive for iulie, 2011

Unde poate duce o minte coruptă de Satan


Astăzi am dat peste un articol care mi-a amintit de avertizările pe care Dumnezeu ni le-a dat prin Cuvântul Său: apariţia cristoşilor mincinoşi (Mat.24:4,5), a profeţilor mincinoşi (Mt.24:11), a oamenilor care se lasă conduşi de Satan şi de uneltele lui (1Tim.4:1). 

Scripturile ne învaţă că noi trebuie să fim atenţi şi să analizăm orice pretinsă învăţătură sau revelaţie ca fiind de inspiraţie divină având ca standard dreptarul învăţăturii sănătoase- Biblia. (2Tim.1:13 şi 1In.4:1-6).

Procedând în acest fel nu vom ajunge niciodată la învăţături şi practici păcătoase, dăunătoare societăţii şi aducătoare de pierzare eternă ca cele prezentate în articolul următor:

Sursa http://www.realitatea.net/profetul-sectei-poligame-rupe-tacerea-foto-cu-membri-grupului_857668.html

Profetul sectei poligame rupe tăcerea. FOTO cu membri grupului

30 iul 2011, 17:13 |

REALITATEA.NET

Jeffs este şeful unei secte numite Biserica Fundamentală a lui Isus Christos şi a Ultimelor Zile Sfinte, o ramură mormonică care crede că poligamia te trimite în rai. El este acuzat pentru abuz sexual al unor minore.

 Warren Jeffs, profetul poligamiei

 

 

 

Liderul sectei poligame Warren Jeffs şi-a apărat cauza timp de 55 de minute în faţa juraţilor. El este acuzat de abuzul sexual a două minore şi ar putea să fie condamnat la închisoare pe viaţă.

Jeffs şi-a concediat avocatul, dar nu a spus nimic în timpul procesului, scrie Huffington Post. A stat tăcut ore în şir, ascultând acuzaţiile procurorilor.

Mărturia unui agent FBI, despre pozele pe care le-a găsit pe computerul lui, l-a determinat însă să vorbească.

Jeffs este şeful unei secte numite Biserica Fundamentală a lui Isus Christos şi a Ultimelor Zile Sfinte, o ramură mormonică care crede că poligamia te trimite în rai. Biserica are 10.000 de adepţi, iar Jeffs este profetul prin care Dumnezeu vorbeşte pe Pământ. Femeile poartă haine cu modele vechi şi îşi ţin părul prins. (VEZI GALERIE)

El a spus că Biserica lui a practicat poligamia de 5 generaţii şi asta este voinţa lui Dumnezeu, care este mai puternic decât tribunalul sau legile SUA.

A adăugat că adepţii lui sunt persecutaţi şi discriminaţi pentru felul în care se îmbracă şi modul în care gândesc.

Secta lui a apărut prima dată în media în 2008, când au apărut primele acuzaţii de abuz sexual. 7 din membrii sectei au fost condamnaţi, pedepsele ajungând la 75 de ani închisoare.

De ce avem nevoie de Duhul Sfânt?


Din Sfânta Scriptură reiese clar că primii urmaşi ai Domnului Iisus au primit poruncă de la Mântuitorul să aştepte în Ierusalim făgăduinţa Tatălui, adică să aştepte botezul cu Duhul Sfânt (Lc.24:49; Fp.1:4,5). Oare noi urmaşii Domnului Iisus de astăzi avem aceeaşi nevoie? Răspunsul este următorul: dacă dorim să fim credincioşi Mântuitorului nostru, dacă dorim să păşim pe urmele apostolilor, dacă dorim să prezentăm Evanghelia cu eficienţă avem nevoie de aceeaşi putere pe care au primit-o ucenicii în ziua Cinzecimii. Ce ne arată Biblia în legătură cu această nevoie a urmaşilor lui Cristos din toate timpurile? De ce avem nevoie de Duhul Sfânt?

I. Împuternicire pentru misiune

Un prim răspuns la această întrebare îl găsim în relatarea discuţiei dintre Domnul Iisus şi ucenicii Săi prezentată de Luca în Fapte 1:8: Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborâ Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veti fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului. Aşadar avem nevoie de Duhul Sfânt pentru a fi împuterniciţi pentru misiunea care ne stă înainte. Cristos trebuie prezentat lumii. Sarcina a fost şi este uriaşă; ea depăşeşte puterile noastre omeneşti. Este nevoie de o putere supraomenească pentru ca acestă sarcină să fie îndeplinită. Este nevoie de Duhul Sfânt. Lumea, pentru a fi mântuită, are nevoie de Cristos, iar lucrarea Sa salvatoare poate fi prezentată bine doar prin ajutorul şi împuternicirea Duhului lui Dumnezeu. Reiese clar din tot Noul Testament cât de roditoare a fost această prezentare a Evangheliei în puterea Duhului Sfânt. Pentru a fi un martor al lui Cristos cere să fii împuternicit prin Duhul Sfânt; apoi după ce ai primit putere du-te şi depune mărturie: în casa ta, la şcoală, la locul de muncă şi oriunde îngăduie Dumnezeu să te afli. Este ceea ce Cristos, Domnul şi Mântuitorul tău, aşteaptă de la tine.

II. Putere pentru schimbarea vieţii

 Un om poate deveni o creaţie nouă prin lucrarea Duhului Sfânt şi a Cuvântului sfânt. Duhul Sfânt lucrează naşterea din nou în viaţa omului (Ioan 3:5,6,8) şi îl aduce pe acesta în Trupul lui Cristos care este Biserica (1Cor.12:13). Însă cel născut de curând în familia lui Dumnezeu are nevoie să devină în fiecare zi mai asemănător cu Iisus (Rom.8:29). Această transformare zilnică este posibilă numai cu ajutorul Duhului Sfânt (Rom.8:1-9; 1Cor.6:11; Tit 3:5). De aceea sfatul apostolului Pavel este să fim plini de Duh (Ef.5:18). Prin acestă plinătate noi putem deveni ceea ce Dumnezeu a intenţionat cu privire la noi. Tot el ne arată ce urmări are plinătatea Duhului Sfânt în viaţa unui credincios (Gal.5:22). Aici este prezentată roada Lui în noi: un om nou după chipul şi asemănarea lui Cristos. Aşadar, pentru a fi sfânt cum Dumnezeu este sfânt ai nevoie de Duhul Sfant! Când trăieşti prin Duhul şi umbli prin Duhul (Gal.5:25) poţi deveni ceea ce vrea Dumnezeu să devii.

 III. Zidirea spirituală a Bisericii

Domnul Iisus este preocupat de Biserica lui. El o iubeşte, o hraneşte şi o îngrijeşte (Ef.5:25,29) şi o va prezenta într-o zi înaintea Sa ireproşabilă, în toată gloria ei (Ef.5:27). Zidirea Bisericii Sale constituie astăzi lucrarea principală a lui Cristos in lume (Mt.16:18), realizată prin înzestrarea ei cu daruri spirituale (Ef.4:12, 1Cor.12:7). Astfel, practicarea acestor daruri de către credincioşi ne aliniază la ceea ce face Cristos astăzi. (1Cor.12:4-11) Este evident din tot Noul Testament că această lucrare de desăvârşire a Bisericii Cristos o face prin Duhul Sfânt care a fost trimis. Pentru ca Trupul lui Cristos să fie zidit avem nevoie de Duhul Sfânt. El dăruieşte Trupului tot ce acesta are nevoie pentru a fi zidit să fie un Templu sfânt prin Duhul (Ef. 2:21,22; 2Pt.1:3).

 IV. Glorificarea lui Cristos prin lucrarea Duhului Sfânt în viaţa noastră

Vorbind despre rolul Duhului Sfânt în viaţa credincioşilor Cristos şi-a învăţat ucenicii astfel: Când va veni Mângăietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi. (In.16:13-14). Numele care trebuie să fie înălţat mai presus de orice nume este Iisus Cristos ( Filipeni 2:9-11). Ori de câte ori Duhul lui Dumnezeu este la lucru El îl vă glorifica pe Cristos. Este una dintre caracteristicile oricărei lucrări care se pretinde a fi de la Dumnezeu. Atunci când Duhul lui Dumnezeu se manifestă printr-o persoană nu persoana va fi vizibilă, ci Cristos va fi făcut de cunoscut. Acolo unde cineva pretinde că lucreaza prin Duhul Lui Dumnezeu dar cel care se vede este omul şi nu Cristos şi lucrarea Lui răscumpărătoare este clar că nu Duhul Sfânt este prezent ci este prezent un alt spirit care încearcă să ia locul lui Cristos. De aceea ne avertizează apostolul Ioan scriind: Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, daca sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi… (1In.4:1-3). Aceasta nu înseamnă că trebuie să eliminăm profeţiile (1Cor.14:1,5) şi să le dispreţuim (1Tes.5:20,21) aşa cum fac unii spre paguba lor, ci trebuie să le cercetăm (1Tes.5:21), să judecăm- discernem- (1Cor.14:29) şi să nu fim lesne crezători (Rom.16:17,18; 1In.4:1).

 Concluzia care se desprinde din tot ceea ce am spus până acum este următoarea: ca şi urmaşi ai lui Cristos avem nevoie de Duhul Sfânt. Pentru a fi martorii lui Iisus, pentru a trăi o viaţă sfântă, pentru a fi zidit Trupul lui Cristos şi pentru a fi glorificat Cristos prin Duhul în viaţa noastră avem nevoie de Duhul Sfânt. Prin urmare, dependenţa noastră zilnică de Duhul lui Dumnezeu este o necesitate. Zilnic trebuie să fim plini de Duhul, să trăim prin Duhul şi să umblăm prin Duhul. Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Nor de etichete

Sorin Ovidiu Vîntu

Proclamarea victoriei lui Iisus

Blogul lui Vaișamar

"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy"

Aurel Munteanu - blog

,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” - Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Blogul lui Remus Rasvan

Să nu prețuiti nimic mai mult decât dragostea pentru Hristos!

POPAS PENTRU SUFLET

Cristian Ionescu

CrestinTotal.ro

Traiesc pentru Cristos

TRADUCEREA NOULUI TESTAMENT

„Traducerea este forma cea mai profundă a citirii” - Gabriel Garcia Marquez

Vaisamar

Unseasonable musings for times out of joint

Explicații la Biblie

„Cercetați Scripturile pentru că ele vorbesc despre Mine“

trecând prin anotimpuri

spiritualitate și sănătate

Marius Cruceru

...fără cravată

B a r z i l a i - e n - D a n

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

cALEb (כָּלֵב), robul Regelui său: ISUS

Fiţi binecuvântaţi de Domnul!

Creştinul Azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

orthonews.ro

Proclamarea victoriei lui Iisus

%d blogeri au apreciat: