Proclamarea victoriei lui Iisus

Archive for octombrie, 2010

Moment de sărbătoare pentru lucrarea lui Dumnezeu din Caraş-Severin


Sâmbătă 16.10.2010 în Biserica Penticostală Cezareea din Reşiţa a avut loc întâlnirea de absolvire a promoţiei 2008-2010 a Seminarului Teologic Caraş-Severin. Treizeci şi cinci de  fraţi şi surori au terminat această perioada de pregătire în vederea unei slujiri mai eficiente în cadrul bisericilor penticostale din această zonă.
La acest moment de sărbătoare au participat cinci dintre fraţii care predau la acest seminar. Fiecare a adresat un scurt cuvânt celor prezenţi. Mesajul Scripturii a fost prezentat de fratele pastor Moise Ardelean, preşedintele Comunităţii Penticostale de Arad. Pasajul biblic din care a predicat a fost 1Cor.3:1-15. S-a accentuat faptul ca noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu şi că trebuie să zidim pe temelia care a fost pusă şi anume Cristos.
Fraţii pastori Moise Ardelean şi Titus Coroban au înmânat absolvenţilor diplomele apoi fratele Moise Ardelean a rostit rugăciunea de binecuvântare în lucrare a absolvenţilor.
A urmat poza de grup şi apoi participarea la o agapă pregătită de gazdele noastre.
Suntem convinşi că lucrarea de biruinţă a lui Cristos va fi continuată şi de cei ce s-au pregătit în aceşti doi ani la Seminarul Teologic Caraş-Severin.

Pentru toată această lucrare spirituală gloria să fie a lui Dumnezeu.

Comunicatul CB al CCPR


Aprecieri legate de Comunicatul CB al CCPR


A trecut ceva timp de la publicarea carţii Răscumpărarea Memoriei  şi autorul cărţii cât şi susţinătorii lui au aşteptat o reacţie oficială din partea CCPR.
Acest răspuns a venit sub forma unui comunicat al CB al CCPR.
Doresc să fac câteva aprecieri legate de comunicatul conducerii noastre.
1. Acest comunicat trebuie privit ca un pas înainte legat de rezolvarea problemei  reale pe care o are organizaţia noastră în raport cu fenomenul colaboraţionist. Se recunoaşte că au existat anumite fapte condamnabile şi consider că acestă recunoaştere este un pas spre lumină. Un pas modest, dar totuşi un pas. Negarea ar fi însemnat un pas spre întuneric şi o dorinţă de acoperire a trecutului.
2. De asemenea se asumă trecutul CPR cu bunele şi relele sale. Se recunoaşte faptul că au fost şi părţi întunecoase în istoria noastră. Iarăşi pot să văd aici un pas spre lumină.
3. Suntem chemaţi la o pocăinţă sinceră după modelul profetului Daniel. Pluralul noi este folosit de profet şi este sugestiv pentru liderii nostri şi pentru noi toţi.
4. Sunt de acord cu alţi comentatori că formularea ne cerem scuze nu este cea mai potrivită, dată fiind gravitatea subiectului în discuţie. Ar fi de dorit (în speranţa că acest comunicat este doar un început al acestei pocăinţe sincere) să fie înlocuit cuvântul scuze  cu iertare.
5. Având în vedere că toate informaţiile care există şi pe care le avem despre fenomenul colaboraţionismului sunt parţiale este cinstit să credem că doar Dumnezeu poate face o evaluare corectă şi o judecată dreaptă.
6. Se enunţă faptul ca autorul RM a lucrat pe cont propriu. De fapt intenţia lui a fost să nu ştie nimeni din actualula conducere a CCPR despre RM. De aceea cei care sunt nemulţumiţi că cei din conducere nau ştiut trebuie să-şi exprime nemulţumirile faţa de autor.
7. In final, suntem îndemnaţi, printr-un verset biblic, să fim însufleţiţi de lucrurile de valoare.
Consider că acest acest comunicat este un pas înainte, un pas spre lumină şi trebuie văzut ca atare. Sunt sigur că mulţi nu vor fi mulţumiţi (am citit aceste nemulţumiri pe blogul fratelui Vasilică, RM ), dar cred că nemulţumirea lor se datorează unei agende diferite de cea a fraţilor din conducerea CCPR. Ei vor stărui în nemulţumirea lor, indiferent de câte comunicate va da conducerea organizaţiei noastre. Vor fi mulţumiţi doar atunci când obiectivele pe care şi le au propus vor fi atinse.
Cred că indiferent de agendele oamenilor, de potrivirea sau nepotrivirea lor cu agenda divină, lucrarea lui Dumnezeu prin Biserica Penticostală din România va continua. El ce începe duce la bun sfârşit. El este Biruitorul şi cei credincioşi Lui sunt de asemenea biruitori.

De ce Iisus Biruitorul?


Una dintre învăţăturile importante ale Sfintei Scripturi este aceea că există un conflict în creaţia lui Dumnezeu. Acest conflict îşi are originea în păcatul de care s-a făcut vinovat Lucifer. Mândria l-a făcut pe acest înger să-şi dorească să fie egalul lui Dumnezeu. Acest păcat i-a adus însă căderea din poziţia lui.
Din acest moment putem vorbi despre un conflict deschis între Dumnezeu şi Satan. Acest conflict se continua şi astăzi în lumea spirituală dar el există şi în lumea sensibilă, materială. Fiinţa omenească, datorită statutului ei special în creaţia divină, este prinsă în acest conflict. Încă de la început omul a cedat în faţa ispititorului şi a respins porunca lui Dumnezeu(Gen.3:6). Din acel moment răul intră în lumea sensibilă.
Răul şi efectele lui au devastat lumea lui Dumnezeu şi rezultatele acestui dezastru sunt vizibile la tot pasul: răul moral, răul fizic, calamităţi, violenţă etc.
Dumnezeu, în bunătatea Lui, L-a trimis pe Domnul Iisus cu un mandat precis: Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. (1In.3:8 )
Apostolul Pavel ne arată ca Domnul Iisus a biruit (Col.2:15) şi acum şade la dreapta lui Dumnezeu având autoritate deplină (Ef.1:17-22).
Ioan ne prezintă în Apocalipsa clar acest conflict între Dumnezeu şi Satan şi între agenţii ambelor împărăţii: ai lui Dumnezeu şi ai lui Satan. Pentru creştini cartea Apocalipsa este o scrisoare de încurajare şi asigurare. Noi ştim de pe acum rezultatul final al acestei lupte: Dumnezeu, Cristos şi sfinţii vor birui pe Satan şi pe cei cel ascultă. Tot ce trebuie să facem este să ne asigurăm că suntem de partea lui Dumnezeu şi vom fi mai mult decât biruitori (Rom.8:37 ). Răsplata va fi dată celor ce vor birui (Apoc.21:7).
Dorim să proclamăm acest adevăr al biruinţei lui Cristos. Dorim ca fiecare creştin să înţeleagă ce a făcut Cristos, ce a obţinut El şi ce continuă să facă astăzi prin Biserica Lui. În acelaşi timp am vrea ca fiecare creştin să înţeleagă poziţia şi privilegiile pe care le are în Cristos (ele sunt prezentate superb de apostolul Pavel în Efeseni unde se repetă sintagmele în El, în Cristos Iisus) şi să se bucure de această biruinţă, fiind motivat să o transmită mai departe pentru ca şi alţii să poată ajunge sub puterea crucii lui Iisus Biruitorul.
Neam bucura dacă fiecare creştin care citeşte aceste rânduri şi-ar înţelege locul şi rolul în această bătălie spirituală care continuă şi astăzi devenind un bun soldat (2Tim.2:4) care duce lupta cea bună (2Tim.4:7).

Nor de etichete

Sorin Ovidiu Vîntu

Proclamarea victoriei lui Iisus

Blogul lui Vaișamar

"There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy"

Aurel Munteanu - blog

,, Religia care nu este la fel de veche precum Cristos şi Apostolii Săi, este prea nouă pentru mine.” - Joseph Hooke, apologet baptist englez .

Blogul lui Remus Rasvan

Să nu prețuiti nimic mai mult decât dragostea pentru Hristos!

POPAS PENTRU SUFLET

Cristian Ionescu

CrestinTotal.ro

Traiesc pentru Cristos

TRADUCEREA NOULUI TESTAMENT

„Traducerea este forma cea mai profundă a citirii” - Gabriel Garcia Marquez

Vaisamar

Unseasonable musings for times out of joint

Explicații la Biblie

„Cercetați Scripturile pentru că ele vorbesc despre Mine“

trecând prin anotimpuri

spiritualitate și sănătate

Marius Cruceru

...fără cravată

B a r z i l a i - e n - D a n

Un Barzilai izvorât din Dan - O anagramare pentru Daniel Branzai

cALEb (כָּלֵב), robul Regelui său: ISUS

Fiţi binecuvântaţi de Domnul!

Creştinul Azi

Revista Uniunii Bisericilor Creştine Baptiste din România

orthonews.ro

Proclamarea victoriei lui Iisus

%d blogeri au apreciat: